Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

Capelle aan den IJssel, juli 2016

Beste leden van de regio Zuid-Holland Zuid, dit is onze eerste digitale nieuwsbrief.
In de nieuwsbrief van oktober 2015 hadden we u al laten weten dat we de nieuwsbrief voortaan digitaal zouden (moeten) verzenden. Gelukkig hebben vele leden gereageerd op onze oproep hun e-mailadres aan ons door te geven. De nieuwsbrief komt ook op onze regiowebsite.

In oktober 2015 hebben we een zeer geslaagde bijeenkomst gehad met de psycholoog de heer Van Gameren. De aanwezigen waren zeer enthousiast. Ook dit jaar willen we in oktober weer een themabijeenkomst organiseren. In de loop van het jaar komen we hier op terug.

Deze nieuwsbrief heeft als belangrijkste onderwerp de oproep voor een nieuw bestuur van de Werkgroep Zuid-Holland Zuid.
We zoeken een
– regio-coördinator (voorzitter)
– financieel coördinator (penningmeester)
– secretarieel coördinator (secretaris)

Vanzelfsprekend komt zowel een man als een vrouw voor de functies in aanmerking. Waarom ineens drie tegelijk? Zowel ondergetekende (regio-coördinator), als onze secretarieel coördinator hebben hun functie al weer een aantal jaren bekleed. Om gezondheidsredenen moeten wij stoppen. Onze financieel coördinator heeft na het overlijden van Ria Plandsoen haar functie tijdelijk op zich genomen tot uiterlijk het einde van het jaar.

Allereerst een korte inleiding met betrekking tot de structuur van de MSVN. De MSVN kent landelijk een aantal regionale werkgroepen. De Werkgroep Zuid-Holland Zuid is er daar één van. De Werkgroep Zuid-Holland Zuid omvat het gebied van Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland, Spijkenisse en de Hoeksewaard. De werkgroep heeft 3 coördinatoren: de regio-coördinator, de secretarieel-coördinator en de financieel-coördinator. Gezamenlijk vormen zij als het ware het Dagelijks Bestuur van de werkgroep.
De werkgroep kent verder een aantal contactgroepen waarin mensen met MS elkaar regelmatig ontmoeten. Deze groepen worden begeleid door de ‘coördinatoren contactgroepen’. Het Dagelijks Bestuur overlegt (ca. twee maal per jaar) met de coördinatoren van de contactgroepen over de gang van zaken binnen de regio. Het overleg verloopt altijd zeer ontspannen.

Zoals hiervoor al aangegeven gaat het om drie vacatures voor een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. We gaan hier niet uitgebreid in op de taken en vereisten die met de functies gepaard gaan. Het gaat er nu in eerste instantie om uw belangstelling te wekken voor één van de vacatures.
Eventuele kandidaten
– hoeven geen MS te hebben of lid te zijn van de MSVN
– dienen wel affiniteit te hebben met de ziekte MS
– hebben een computer en kunnen daar goed mee omgaan
– zijn teamplayers
– hebben kennis over en ervaring met de functie die zij willen vervullen

Deze oproep is in het bijzonder bedoeld om de vacatures onder de aandacht te brengen van hen die hiervoor belangstelling hebben. In een nader gesprek kan dan worden ingegaan op wat de functies precies inhouden. Bent u op zoek naar een interessante en inspirerende vrijwilligersbaan bij een patiëntenvereniging? Voelt u zich verbonden met de MS Vereniging Nederland en heeft u zin en tijd voor vrijwilligerswerk, dan komen wij graag met u in contact. Dus, heeft u interesse in één van de functies of heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met ondergetekende Sibilla Last, telefoon: 010 4500836.

Maandelijkse bijeenkomsten:
Contactgroep Hoek van Holland
Coördinator: Celine Alders. Tel: 0616056315

Contactgroep Spijkenisse, locatie De Mei, Winston Churchillaan 31, 3202 GN Spijkenisse
Coördinator: Yvonne van der Sloot, tel.: 0181 – 772593

Contactgroep Hoekschewaard, locatie Kerkelijk centrum Maranatha, Kerkstraat 57 Oud- Beijerland
Coördinators: Leen Spaans / Arie Barendregt, tel.: 078 – 676 00 77

Contactgroep Nieuwe Waterweg noord, locatie Frankeland.
Coördinator: Richard Gerla, tel.: 010 – 427 06 61

Contactgroep Ommoord e.o., locatie De Vijverhof, Tuinfluiter 141 Capelle aan den IJssel
Coördinators: Han en Kees van Kal, tel.: 010 – 220 78 88

Avondcontactgroep Rotterdam, locatie de Bijzaal van het Revalidatiecentrum Rijndam, Westersingel in Rotterdam.
Coördinator: Yvonne Hotting, tel.: 010 – 472 20 28

Vriendelijke groet,
namens de werkgroep MS Vereniging Nederland Zuid-Holland Zuid,
Sibilla Last, regiocoördinator

X