skip to Main Content
Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

Brochures

Een overzicht van brochures, folders en boeken over MS, door Richard Gerla.

De MSVN geeft brochures uit welke kosteloos worden aangeboden. Ook kunnen de brochures worden gedownload  via de website van de MSVN.

Tot op heden zijn de volgende brochures verschenen:

1. MS en Werk
2. MS… en dan?

Voor meer informatie: zie homepage website MSVN onder ‘brochures’.

De MSVN kent een Lezerscommissie die brochures en folders beoordeelt. De Lezerscommissie beoordeelt uitsluitend  algemene patiënteninformatie. Zij geeft geen oordeel over producten of geneesmiddelen, en ook geen oordeel over de juistheid van de inhoud van folders en brochures.

 

Voor Kinderen

 

Het geheim van opa Toetoet  

Uitgegeven door Inmerc
Jaar van uitgave: 2007
Schrijver: Chris Veraart
Illustraties: Gerrie Hondius
Aantal pagina’s: 75

In Het geheim van opa Toetoet vertelt deze hoe hij als jonge vader te horen krijgt dat hij MS heeft. Toch geniet hij hartstochtelijk van het leven. Zo rijdt hij bijvoorbeeld iedere dag met zijn scootmobiel een rondje door de duinen. De problemen waarmee opa vanwege zijn MS te maken krijgt, komen op een voor kleine kinderen ’speelse’ wijze aan de orde.

Het boek is bijzonder geschikt voor jonge kinderen met een familielid of bekende die MS heeft.

Het boek is fris en vrolijk uitgevoerd. Leuke tekeningen die goed bij de tekst passen. Dat maakt het boek ook bijzonder geschikt als voorlees- en kijkboek voor kleuters.

Het boek is te verkrijgen in de boekhandel.
ISBN-nummer: ISBN 978 90 6611 796 9

 

Benjamin, Mijn mamma is speciaal

Uitgeven door  Bayer Schering Pharma in 2009
Schrijfster: Stefanie Lazai
Illustraties: Stephan Pohl
Aantal pagina’s: 40

Het verhaal met bijpassende illustraties richt zich op kinderen met een ouder die MS heeft.

Het boekje stelt de ouder en andere verzorgers van het kind goed in staat om op een eenvoudige manier allerlei moeilijke zaken rond de ziekte MS voor het kind begrijpelijk te maken. In het voorwoord wordt aangegeven dat het boekje zich richt op kinderen – zonder de leeftijd specifiek te noemen – en op hun verzorgers.

De hoofdpersoon is 8 jaar; hij vertelt zijn verhaal in de ik-vorm. Het boekje is ook zeer geschikt als voorleesboek.

De opbouw van het boekje is heel duidelijk en overzichtelijk. De lezer wordt door tekstblokjes met titel goed door het verhaal geleid. De taal is heel begrijpelijk voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. Pubers vinden het verhaal misschien wat kinderachtig; zij krijgen wel een goede uitleg wat MS is.

Het boekje is te verkrijgen in de boekhandel.
ISBN-nummer: ISBN 978-90-6464-345-3
prijs in Nederland: 9,95 euro

 

Hoe is het als je vader of moeder MS heeft  

Uitgegeven door MS Internationaal (tegenwoordig MS Anders)
Jaar van uitgave is onbekend
Aantal pagina’s: 20

De brochure is bestemd voor kinderen die al dan niet bekend zijn met MS.

In de brochure staat niet aangegeven voor welke leeftijdscategorie de brochure is geschreven. De lezerscommissie meent dat de brochure in het bijzonder geschikt is voor kinderen tot 14 jaar van wie de vader of moeder MS heeft. De brochure kan door het kind zelf worden gelezen; zij is ook heel bruikbaar om uit voor te lezen.

De opbouw van de brochure is niet altijd even logisch; dit gaat echter niet ten koste van de duidelijkheid. De vormgeving van de brochure past goed bij de doelgroep. Het gebruikte lettertype is wel klein en ‘krullig’; in het bijzonder voor beginnende lezertjes zal dat problemen geven. Zelfs voor ouders die willen weten wat hun kinderen lezen, zal het doorlezen van de brochure hierdoor lastig zijn. De gekleurde letters in gekleurde vakken zijn moeilijk leesbaar (rode letters in blauw en groen kader; blauwe letters in paars kader; roze letters in groen kader). De titels vatten de kern van de alinea’s niet altijd goed samen.

Een bijzonder compliment verdient de taal waarin de kinderen worden aangesproken.

De brochure is te bestellen bij MS Anders
Rhôneweg 6
1043 AH Amsterdam
Tel. 020 – 611 66 66
e-mail: info@ms-int.nl
Website: www.ms-int.nl

 

MS, wat kinderen willen weten over MS

Uitgegeven door Biblion Uitgeverij
Schrijfster: Ilse Lukken – Hendriks
Illustraties: Madeleine ven der Raad
Aantal pagina’s: 32

Het boek is bestemd voor kinderen die niet bekend zijn met MS.

Op eenvoudige wijze wordt uitgelegd wat MS is. Drie kinderen vertellen over hun eigen ervaringen met de ziekte. Twee hebben een ouder met MS; één heeft zelf MS.

Omdat niet is aangegeven voor welke leeftijdscategorie de brochure is bedoeld, is niet goed in te schatten of het taalgebruik al dan niet te moeilijk is. Afgezien hiervan, zijn de zinnen soms wat lang. Het boek is geschreven in deels de eerste, tweede en derde persoon. Dat maakt het geheel wel afwisselend.

Het boek is te verkrijgen in de boekhandel.
ISBN-nummer: ISBN 978-90-5483-810-4

 

Kinderen met MS

Uitgegeven door het Nationaal MS Fonds

Hoewel de titel anders doet vermoeden, is de brochure bestemd voor allen die betrokken zijn bij kinderen met MS.

De informatie is nuttig voor ouders met een kind met MS; vooral voor ouders die nog niet zo bekend zijn met MS. De hoeveelheid informatie is echter gering, evenals het aantal genoemde adressen/websites voor nadere informatie.

De opbouw van de brochure is helder, mede dankzij de korte koppen en het ontbreken van tussenkoppen. De inleiding is wat aan de lange kant en is eerder een eerste hoofdstuk. Met de dunne letter van de tekst zullen slechtzienden moeite hebben; zeker wanneer deze op een gekleurde achtergrond staat. Het gebruikte papier is mooi, maar heeft ook praktische bezwaren. Vooral bij kunstlicht schittert het papier en dat komt de leesbaarheid niet ten goede. De zinnen zijn over het algemeen kort en bevatten weinig vaktaal.

De brochure is te bestellen bij Nationaal MS Fonds
Wagenstraat 25
3142 CR Maassluis
Tel. 010 – 591 98 39
e-mail: info@nationaalmsfonds.nl
website: www.nationaalmsfonds.nl

 

Voor Jongeren

 

MS maakt jouw leven niet anders 

Uitgegeven door MS Anders
18 pagina’s

De brochure is bedoeld voor jonge mensen van 16 tot 25 jaar met een ouder met MS. De brochure biedt niet zozeer informatie over MS zelf. Zij geeft informatie aan de jongeren hoe zij als mantelzorger in contact kunnen komen met lotgenoten. Welke hulpverleners zijn er voor hen. Voor jongeren met een ouder voor MS is het nuttig te vernemen dat ook anderen – leeftijdgenoten – met dezelfde problemen en vragen te maken hebben.

Voor de doelgroep – jongeren – is het een bijzonder aantrekkelijk uitgevoerde brochure. De illustraties zijn echt gericht op de jeugd. De brochure is voor jonge mensen duidelijk en helder geschreven; zonder kinderachtig te worden. De lezer wordt actief en persoonlijk aangesproken. Het taalgebruik sluit redelijk goed aan bij de doelgroep die men voor ogen heeft. Soms zijn de zinnen wel erg lang.

De brochure is te bestellen bij MS Anders
Rhôneweg 6
1043 AH Amsterdam
Tel. 020 – 611 66 66
e-mail: info@ms-anders.nl
website: www.ms-int.nl

 

Voor Volwassenen

 

Leven met Multiple Sclerose
serie uitgegeven door Biogen Idec

“Leven met Multiple Sclerose” is een serie brochures over de aandoening MS.  De serie geeft informatie over de klachten waarmee mensen  met MS te maken kunnen krijgen.  Aangegeven wordt ook welke behandelingen mogelijk zijn.  De serie geeft ook tips over wat mensen met MS kunnen doen om in het dagelijks leven zo goed mogelijk met hun ziekte om te gaan.

Tot op heden zijn de volgende brochures verschenen:
1. Na de diagnose (2007)
2. Leven met MS (2005)
3. Emotie en MS

De brochures zijn vooral nuttig voor mensen die nog niet bekend zijn met MS. Toch zullen ook mensen die al wat meer bekend zijn met MS in de brochures nuttige informatie vinden.

De brochures zien er heel fraai en aantrekkelijk uit. De brochures zijn duidelijk en in begrijpelijk Nederlands geschreven. De uitleg van wat moeilijkere uitdrukkingen en termen is duidelijk; sommige niet alledaagse woorden worden echter niet verklaard. Jammer is dat er geen aparte woordenlijst is opgenomen; nu moet er nogal eens in de tekst worden gezocht naar een eerder gegeven verklaring.

De brochures zijn te bestellen bij Biogen Idec International
Postbus 42
1170 AA Badhoevedorp
Tel. 020 – 54 22 000
Website: www.biogenidec.nl

 

Serie brochures uitgegeven door het Nationaal MS Fonds

Het Nationaal MS Fonds heeft een aantal informatieve brochures uitgegeven over MS. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:
Omgaan met cognitieve stoornissen
Omgaan met vermoeidheid
Omgaan met warmte
Omgaan met zwangerschap

Het jaar van verschijnen wordt niet vermeld. Aantal pagina’s per brochure: 8

De brochures zijn zowel geschikt voor mensen die zojuist de diagnose MS hebben gekregen, als voor mensen die al wat langer vertrouwd zijn met de diagnose. Voor beide doelgroepen bieden de brochures interessante en belangrijke informatie. De brochures gaan niet diep op het onderwerp in: de informatie is algemeen en ‘inleidend’ van aard. Dat betekent wel dat zij ‘prettig’ dun zijn.

De structuur van de brochures is goed en prima verzorgd. Met korte en duidelijke kopjes in de tekst. Er is voor een mooie papiersoort gekozen. Dat betekent wel dat de tekst bij kunstlicht hinderlijk schittert.  Het lettertype is wat flets en daardoor vooral op een kleurige achtergrond minder goed leesbaar. Alledaags en niet-alledaags taalgebruik wisselen elkaar af; zo ook korte en lange zinnen. Over het algemeen is het taalgebruik echter helder en goed te begrijpen.

De brochures zijn te bestellen bij Nationaal MS Fonds
Wagenstraat 25
3142 CR Maassluis
Tel. 010 – 591 98 39
e-mail: info@nationaalmsfonds.nl
website; www.nationaalmsfonds.nl

 

Serie brochures uitgegeven door Schering

Door de firma Schering is een reeks brochures uitgegeven over MS en onderwerpen die daarmee te maken hebben.

De serie  omvat de volgende brochures:
1. Inleiding (2004)
2. Diagnose en wat er dan gebeurd (2007)
3. Symptomatische behandeling van MS (2007)
Aantal pagina’s per brochure: 23

De serie is vooral bedoeld voor mensen die niet bekend zijn met MS. Het is belangrijk dat men eerst deel 1: De Inleiding  leest. De volgende delen zijn dan veel beter te begrijpen.

De brochures bieden nuttige informatie over:
MS in het algemeen – de verschillende vormen van Ms en de mogelijke oorzaken. (deel 1)
De moeilijkheden bij het vaststellen van MS. De verschillende onderzoeken die mogelijk zijn (b.v. MRI-scan) om de definitieve diagnose te bevestigen en de effecten van een behandeling te volgen. (deel 2)
De meest voorkomende symptomen bij MS en de behandeling hiervan. (deel 3)

De brochures zijn niet erg overzichtelijk. Door de vormgeving en de gebruikte illustraties ogen zij erg druk en rommelig. De brochures zijn voor een groot deel inde lijdende vorm geschreven; hierdoor kunnen mensen zich minder aangesproken voelen. Het is jammer dat het taalgebruik veel te moeilijk is. Er wordt erg veel vaktaal en niet-alledaagse woorden gebruikt. Achterin is een verklarende woordenlijst opgenomen. Ook hier is de uitleg erg moeilijk. Daardoor schiet de woordenlijst zijn doel voorbij.

Er is geen besteladres bekend..

 

MS Anders

Familieverbanden en Multiple Sclerose

Jaar van uitgave: onbekend
Aantal pagina’s: 20

De brochure behandelt welke problemen zich kunnen voordoen in een gezin dat te maken krijgt met MS. De brochure geeft niet duidelijk aan wat de doelstelling van het verhaal is; een korte inleiding over doel en inhoud ontbreekt. De titel is te algemeen.

De brochure is niet alleen nuttig voor mensen met MS, maar ook voor mensen met een  chronische ziekte in het algemeen. De brochure geeft aan hoe de chronisch zieke met zijn/haar ziekte kan omgaan. De informatiewaarde van de brochure is groot. Zij behandelt een onderwerp dat weinig of niet in informatiemateriaal  van andere uitgevers van brochures over MS voorkomt.

De brochure ziet er mooi en verzorgd uit. Het formaat is prettig. De opbouw is logisch: patiënt/partner – kleine kinderen – jong volwassenen. Gegeven de hoge score op inhoud/informatie, is het jammer dat de brochure, in het bijzonder door het taalgebruik, moeilijk toegankelijk is voor de doelgroep. De zinnen zijn te lang en te ingewikkeld.

 

Help! Ik heb MS, omgaan met de psychologische gevolgen van de diagnose MS  

Jaar van uitgave: onbekend
Schrijfster: Tisbe wessel – van den Berg
Aantal pagina’s: 51

De brochure is géén medische, klinische verhandeling over MS. Zij is geschreven vanuit de eigen ervaring van de schrijfster als ms-patiënte. Mevrouw Wessel vertelt hoe zij de diagnose MS verwerkt en hoe zij heeft leren omgaan met de gevolgen daarvan.

De brochure is zowel geschikt voor mensen die nog niet bekend zijn met MS, als voor mensen die dat wel zijn. Mensen die al langer bekend zijn met MS kunnen veel informatie vinden; zeker als ze zijn vast gelopen in hun psychologische verwerking.

De brochure is ‘doorspekt’ met citaten, columns, gedichten en ervaringen van derden. Omdat deze in opmaak veel op elkaar lijken, is de brochure wat onoverzichtelijk en rommelig. Hierdoor is de verhaallijn moeilijk te volgen. Het gebruikte taalgebruik is te hoog voor de gemiddelde lezer. Moeilijke woorden en vaktaal worden niet verduidelijkt. Sommige stukken lezen niet prettig.

 

Jubileumbundel MS Anders

MS Anders heeft in 2008 een jubileumbundel uitgegeven met als titel: “Multiple Sclerose – Alles over MS en wat daarbij komt kijken”.

In de bundel worden de volgende onderwerpen behandeld:
Ziekteproces
Algemene behandelingen
Complementaire behandelingen
Behandelingen van symptomen
Ermee leven
Vragen
Onderzoek

De bundel is nuttig voor mensen die al bekend zijn met MS als voor mensen die dat nog niet zijn. De Lezerscommissie acht het een prijzenswaardig initiatief van MS Anders om een uitgave samen te stellen waarin alle kennis en ontwikkelingen met betrekking tot MS zijn gebundeld. De artikelen bieden zeer veel informatie.

Met de structuur en de opbouw van de artikelen lijkt niets mis. Maar, hoewel de verdeling in hoofdstukken en de tussenkoppen in de handleiding anders doet vermoeden, is een duidelijke structuur in de uitwerking ver te zoeken. De opbouw als geheel doet chaotisch aan. Voor wat betreft het onderdeel ‘Begrijpelijke Taal’ schieten de artikelen op alle fronten tekort. De zinnen zijn veelal ingewikkeld en de woordkeus is – nodeloos – veel te moeilijk. Er wordt massaal gemaakt van vaktermen. Een woordenlijst ontbreekt echter. Dit maakt het verhaal helemaal moeilijk leesbaar. Ondanks alle kritiek, kan de Lezerscommissie niet anders dan concluderen dat de bundel veel en nuttige informatie bevat. De bundel lijkt dan ook in het bijzonder geschikt voor mensen die zich beroepsmatig – b.v. artsen en verpleegkundigen – bezig houden met MS.  Ook interessant voor leken die zich wat meer in het onderwerp willen verdiepen.

MS Anders
Rhôneweg 6
1043 AH Amsterdam
Tel. 020 – 611 66 66
Website: www.ms-anders.nl

 

“Ontmantelde zenuwen”, Alles over multiple sclerose
door Prof. Dr R.M.M. Hupperts en Dr E.A.C.M. Sanders,
een uitgave van Immerc bv, in samenwerking met de MSVN
Vijfde druk, maart 2009
Aantal pagina’s:  107
Ontmantelde zenuwen is een uitgave in de serie: Spreekuur Thuis

Dit boek is bedoeld voor mensen met MS. Aan patiënten en hun naaste omgeving wordt uitleg gegeven over alle aspecten met betrekking tot MS. Het boek geeft zeer veel informatie. Wil je optimaal profijt hebben van de informatie dan moet je wel een beetje ervaren lezer zijn. Het is zeker geen boek dat je ‘in één adem’ uitleest. Het is ook prima te gebruiken als naslagwerk. Sommige leden van de Lezerscommissie merken op dat voor iemand bij wie onlangs de diagnose MS is gesteld, een en ander nogal confronterend kan zijn.

De opbouw van het boek is logisch. De hoofdstukken hebben duidelijke koppen en tussenkopjes. Er is een inleiding en een inhoudsopgave. Een sterk punt is dat ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een korte samenvatting. Er staat soms wel erg veel tekst op één pagina. De tekst in de marge is niet goed te lezen. De plaatjes bij de tekst werken weinig verhelderend. De schrijvers zijn er in geslaagd een boek met veel en relevante informatie te maken. Het verhaal is echter lastig te lezen. Het is meer een ‘populair-wetenschappelijk werk’. Er wordt onbekommerd gebruik gemaakt van vaktaal. Die wordt – niet altijd – uitgelegd tussen haakjes, in de kantlijn en in een woordenlijst. Een woordenlijst waarin consequent alle vaktermen zijn opgenomen wordt pijnlijk gemist. Het kunnen opzoeken van een woord in een woordenlijst, voorkomt het eindeloos ‘terugzoeken/-bladeren’. Het zou ook veel helpen als de lezer meer persoonlijk zou worden aangesproken. Nu is de informatie alleen toegankelijk voor de meer geoefende lezer.

Spreekuur Thuis boeken zijn verkrijgbaar bij de betere boekhandel, bij de hoofdfilialen van warenhuizen en kioskketens, bij apotheken en via de betrokken patiëntenverenigingen. Ook zijn de boeken te leen bij alle openbare bibliotheken

 

Algemene Brochures

 

Solliciteren en gezondheid (beter zwijgen of verstandig spreken?)

Uitgegeven door Breed Platform Verzekerden en Werk
Jaar van uitgave: 2005 (vierde gewijzigde druk)
Aantal pagina’s: 17

De brochure is bestemd voor iedereen die een gezondheidsprobleem heeft of heeft gehad en wil solliciteren. De brochure is zeker ook interessant voor werkgevers.  De informatie is zeer nuttig voor mensen met een chronische ziekte in het algemeen. De brochure beschrijft de rechten welke een chronisch zieke heeft bij zijn/haar sollicitatie. De service die de lezer wordt geboden in de vorm van literatuur, websites en handige adressen is bijzonder goed.

De structuur van de brochure is al goed zichtbaar in de inhoudsopgave. In de brochure worden een aantal zaken behandeld die door gewijzigde regelgeving reeds zijn achterhaald. Dit is opgelost door een inlegvel toe te voegen. Dit maakt het verhaal echter minder toegankelijk.  In de tekst zijn de zinnen soms vrij lang. De taal die wordt gebruikt is ambtelijk en daardoor nogal moeilijk toegankelijk. De illustraties zijn eenvoudig en doeltreffend. Het lettertype is niet overal even duidelijk. In de paragrafen wordt een dunne rode letter gebruikt. In het bijzonder voor mensen met een visuele handicap is de brochure minder leesbaar leesbaar.

Breed Platform Verzekerden & Werk
Postbus 69007
1060CA Amsterdam
Tel. 020 – 480 03 33
Website: weldergroep

Voor info en advies: Helpdesk 020 – 480 03 00 (elke werkdag van 12.00 tot 20.00 uur)

 

Medicinale Cannabis, informatiebrochure voor patiënten  

De brochure is een uitgave van DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik en het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Jaar van uitgave: 2007 (3e druk), aantal pagina’s: 11

De brochure is bedoeld voor patiënten die medicinale cannabis gebruiken of willen gaan gebruiken.  De brochure verstrekt informatie aan hen die meer willen weten over het product en het gebruik daarvan.

De brochure geeft op een zeer toegankelijke en heldere wijze informatie over de medicinale cannabis, de toepassing en de effecten. Een kritische kanttekening is dat de zinnen wat aan de lange kant zijn; de benadering van de lezer is nogal afstandelijk.

De brochure kan worden gedownload van de website van BMC.
www.cannabisbureau.nl

Back To Top
X