skip to Main Content
Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

Algemene informatie over de bijeenkomsten in Gorinchem

Informatiebijeenkomsten
De bijeenkomsten zijn gezellige en informatieve luister- en praatavonden voor mensen met Multiple Sclerose en andere geïnteresseerden. Voor deze avond wordt regelmatig een gastspreker uitgenodigd.

De avonden vinden plaats in de recreatiezaal van de Boogflat, Pijlstraat-portiek 2, 4205 DA Gorinchem. Om binnen te komen: aanbellen op de knop van de recreatiezaal, niet de vergaderzaal!.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie en thee klaar en om circa  22.00 uur willen we de avond afsluiten.

Voor uw agenda!

Voor het tweede halfjaar van 2018 staan de volgende data gepland:

  • 17 oktober           contact/informatieavond

MS verpleegkundige Jos Sterk zal ons bijpraten over de stand van zaken m.b.t.
nieuwe medicijnen en de status , voor zover bekend, het laatste nieuws over Fampyra.

  • 28 november     contact/informatieavond

Informatie over de WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) regelt dat mensen die moeite hebben met het zelfstandig
blijven en meedoen in de samenleving, ondersteuning kunnen krijgen van de gemeente.
Het gaat om voorzieningen als huishoudelijke ondersteuning, rolstoelen, vervoer of woningaanpassing,
dagbesteding,individuele begeleiding en kortdurend verblijf zoals logeer-, weekend- en vakantieopvang.

Deze onderwerpen spelen voor jong en oud. Daarnaast zijn er MS specifieke vraagstukken die
aandacht behoeven. De bijeenkomst heeft tot doel om vanuit het totaal pakket van diensten en service
aan te geven waaruit de dienstverlening bestaat. Verder:

Onderzoeken de WMO specialisten:
• uw beperkingen, persoonskenmerken en behoeften;
• welk resultaat wilt u bereiken
• wat heeft u zelf al gedaan bij het zoeken naar een oplossing
• welke mogelijkheden zijn er binnen uw eigen (sociale) omgeving
• zijn er algemeen gebruikelijke oplossingen voor uw hulpvraag
• zijn er voorzieningen, zoals maaltijdvoorziening, waarop u een beroep kunt doen
• in sommige gevallen schakelt de gemeente – met uw toestemming – een medisch adviseur in

 

 

Zodra het onderwerp / thema van de avond bekend is wordt dit vermeld.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling of bent u nieuwsgierig geworden, kom gerust een avond luisteren en meepraten.
Voor meer informatie kunt u bellen naar Henk de Jong, 06 13232079.

Graag tot ziens!

Route naar recreatiezaal Boogflat

Terug                                             Home ZHO

Back To Top
X