Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

Samen voor een krachtige vereniging! – Terugblik op de Algemene Ledenvergadering van 15 november 2014

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 november jl. was de toekomst van de MS Vereniging het belangrijkste agendapunt. De leden stemden in met de voorgestelde begroting en namen het besluit om het voorgestelde toekomstscenario voor de vereniging, in werkgroepen verder te bespreken. Een aangescherpt plan zal in de eerste maanden van 2015 aan de leden worden voorgelegd.

Aanleiding

Het wegvallen van subsidies van het Prinses Beatrix Fonds en Fonds PGO maken een financiële ingreep noodzakelijk. De afgelopen jaren heeft de MS Vereniging er hard aan gewerkt om het financiële gat dat hiermee ontstond, te dichten, met name door activiteiten op het gebied van fondsenwerving te ontplooien. Dit bleek echter tot op heden onvoldoende om de vereniging weer financieel gezond te krijgen.

Sluitende begroting, afslanking bezetting verenigingsbureau

De leden stemden in met het voorstel van het bestuur voor een sluitende begroting in 2015. Direct gevolg hiervan is een verkleining van de personele bezetting op het verenigingsbureau. De MS Vereniging zal komende weken in samenwerking met een externe deskundige, een plan van aanpak opstellen voor de toekomstige personele bezetting.

Toekomstige invulling MS Vereniging

Het bestuur presenteerde zaterdag jl. tevens een toekomstscenario voor de vereniging. Samen met een afgeslankt verenigingsbureau is er sprake van een duidelijke koerswijziging. Afgesproken werd dat leden en bestuursleden in een op te richten werkgroep dit toekomstscenario verder bespreken. Hierna zal in de eerste maanden van 2015 een aangescherpt plan aan de leden worden voorgelegd.

We gaan voor een krachtige vereniging!

Ondanks de emotionele betrokkenheid voerden leden en het bestuur tijdens de ledenvergadering een constructieve discussie op inhoud en met de gezamenlijk wil om de toekomst van de vereniging te waarborgen. Het doel was en is helder: komen tot een compacte, maar krachtige vereniging die de stem van mensen met MS vertegenwoordigt, nu en in de toekomst!

X