Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

Beste lotgenoot,

De lotgenootmiddagen worden georganiseerd door rayon de Bevelanden.
U bent er als lotgenoot maar ook als mantelzorger of geïnteresseerde welkom.
Het bijwonen is gratis maar er wordt wel een  bijdrage gevraagd voor de koffie van € 0,75 .

De middagen worden gehouden in de Vredeskerk ( voorheen Oosterkerk ) Ds.W.H. van der Vegtplein 2 te Goes van 14.45 tot ongeveer 16.30 uur .

 

De middagen voor 2018 zijn op :
9 januari  Nieuwsjaarsbijeenkomst
13 maart   Hulphond, spreekster deze middag Karn Schipper
8 mei
10 juli
11 september
13 november

 

X