Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

 

Medicinale Cannabis

Nu cannabis langzamerhand een legale vorm van medicatie wordt en steeds meer mensen het gebruiken, zie je steeds vaker THC-pillen. Maar zijn die wel effectief? Of kun je maar beter een joint roken?

Een pil is een van de meest gebruikte vormen van medicatie, er zijn honderden tot duizenden verschillende medicijnen die allemaal netjes in een pilletje verpakt zitten – en de bestanddelen van marihuana zijn geen uitzondering. Het is nu mogelijk om pillen te krijgen die THC bevatten, zoals Marinol en Cesamet, en die als alternatief voor natuurlijke cannabis te gebruiken.

Het voordeel is natuurlijk dat je het niet rookt en er dus geen verbranding is en geen gifstoffen vrijkomen die je longen aanvallen. Het is overigens wel mogelijk om wiet te gebruiken zonder het te roken, bijvoorbeeld door te vaporiseren of het in voedsel te bereiden. Op die manier loop je geen gezondheidsrisico’s.

WAAROM ZOU JE DUS THC-PILLEN OVERWEGEN?

Sommige mensen vinden het nog steeds een vreemd idee om marihuana te gebruiken om gezondheidsredenen, ze blijven hun twijfels erbij hebben. Mensen die bang zijn om een joint te roken en in een stoner te veranderen maar wel zouden kunnen profiteren van de medicinale eigenschappen ervan, vinden in de THC-pil wellicht een middenweg. Maar wat nog belangrijker is: de pil biedt farmaceutische bedrijven de kans om geld te verdienen aan een plant waar geen patent voor kan worden aangevraagd.

ZIJN ER VERSCHILLEN TUSSEN WIET EN THC-PILLEN?

Het gebruik van THC-pillen biedt zowel voordelen als nadelen als je de medicinale waarde ervan vergelijkt met het roken van cannabis.

DE EERSTE EFFECTEN

In een recent onderzoek, dat terug te vinden is in de Amerikaanse National Library of Medicine, werden de pijnverlichtende effecten van THC-pillen vergeleken met die van gerookte wiet. Bij een joint traden de volle, pijnverlichtende effecten 15 minuten na het roken in, bij THC-pillen duurde het 60-90 minuten totdat het effect op zijn sterkst was.

Sommige doktoren, zoals dr. Heather Auld, denken dat het beter is dat de effecten zo snel mogelijk intreden. THC-pillen zouden dan dus minder gunstig zijn dan gerookte wiet.

DUUR 

De duur van de pijnverlichtende effecten kan ook vergeleken worden. Het onderzoek toonde aan dat de mate van pijnverlichting bij THC-pillen en gerookte wiet vrijwel gelijk is, maar dat het effect van de THC-pillen langer aanhoudt.

Dit komt doordat THC bij orale inname door de lever wordt omgezet in 11-hydroxy-THC, en dit veroorzaakt een langer durend effect. Daarom veroorzaakt het eten van spacecake een sterkere en langer durende stone dan het roken van wiet.

Dit is voor patiënten die aan chronische pijn lijden een belangrijk voordeel, want zij hebben minder medicatie nodig.

DOSERING

Een belangrijk verschil tussen het innemen van THC-pillen en het roken van marihuana is de mogelijkheid om goed te doseren. Als je een THC-pil neemt, heb je te maken met één bepaalde dosis, die op verschillende mensen een verschillend effect zal hebben. Als je wiet rookt of vaporiseert, kun je eerst een kleine hoeveelheid roken, kijken hoe dat valt en eventueel nog wat erbij nemen. Dat de effecten van het roken korter duren, betekent ook dat je je niet al te lang oncomfortabel zult voelen als je te veel hebt gerookt. Met pillen is het veel moeilijker om de juiste dosis te bereiken, want het is moeilijk om in te schatten hoe effectief een pil is, aangezien het lang duurt voordat het effect zijn hoogtepunt heeft bereikt. En als je te veel neemt, moet je voor langere tijd de effecten zien te doorstaan.

Verschillende mensen reageren ook verschillend op dezelfde hoeveelheid THC, en dat maakt het voor doktoren moeilijk om de juiste dosis voor te schrijven. Als het roken van marihuana gevaarlijk is voor je gezondheid, dan is vaporiseren altijd een optie, en deze methode wordt dan ook meestal geprefereerd door doktoren. Het voordeel is dat je de dosis makkelijk kunt aanpassen, de effecten snel intreden en dat het THC- en CBD-gehalte veel zuiverder is dan bij het roken (THC en CBD gaan immers niet kapot bij het verbranden). Ook heb je geen last van de gifstoffen die normaal in rook worden aangetroffen.

Hoewel THC-pillen dus het voordeel bieden van langer durende effecten en geschikter zijn voor mensen die om de een of andere reden geen wiet willen roken, ben je uiteindelijk toch beter af met een joint of een vaporizer. Deze methoden bieden meer flexibiliteit en controle, terwijl ze hetzelfde medicinale effect bieden. En voor wat betreft de prijs, je hebt alleen een tuin nodig – en je hebt je gratis medicijn.

De belangrijkste 5 voordelen van cannabis voor multiple sclerose

MSBehandeling met medicinale cannabis is zeer effectief gebleken bij het onder controle houden van de vele symptomen van multiple sclerose (MS). In dit artikel bekijken we welke symptomen precies positief reageren op een behandeling met cannabis of een op cannabis gebaseerd middel.

 Ontstekingsremmend

Het belangrijkste kenmerk van multiple sclerose is de ontsteking van zenuwweefsel. MS is een auto-immuunziekte, waarbij de eigen immuuncellen van het lichaam het centrale zenuwstelsel aanvallen. Hierdoor raken de myelineschedes ontstoken die de zenuwcellen (zenuwen) in de hersenen en de ruggengraat omringen. Door deze ontsteking raken de myelineschedes uiteindelijk onherstelbaar beschadigd, wat op zijn beurt weer een groot aantal neurologische symptomen veroorzaakt, waaronder verlies van motorische controle, spierzwakte, spasmen, een wisselvallig humeur en vermoeidheid.

Het is bekend dat cannabis ontstekingen vermindert en de plant wordt al duizenden jaren door artsen en kruidengenezers over de hele wereld als ontstekingsremmend middel gebruikt. De afgelopen jaren is het vermogen van cannabis om MS-gerelateerde ontstekingen te verminderen grondig onderzocht en dit heeft de basis gelegd voor Sativex, het eerste voor verkoop goedgekeurde medicijn ter wereld, dat door het Britse bedrijf GW Pharmaceutical wordt geproduceerd.

Een dwarsdoorsnede van een zenuwcel van een muis, waarop de omringende myelineschede te zien is (© JCB Images)

Onderzoek heeft aangetoond dat agonisten van de CB1-receptor, zoals THC of de endogene agonist anandamide, een neuroprotectief effect hebben bij mensen met MS, doordat ze de immuunreactie en dus de ontsteking verminderen. In een bepaald belangrijk onderzoek vertoonden muizen die zonder CB1-receptoren waren gefokt een grotere vatbaarheid voor ontsteking en neurodegeneratie na infectie met een dierlijke vorm van MS, die experimentele allergische encefalomyelitis wordt genoemd.

Pijnstillend

Pijn is een van de meest voorkomende en slopende symptomen van MS en vijftig tot zeventig procent van de patiënten heeft er last van. MS-gerelateerde pijn is ofwel rechtstreeks het gevolg van een ontsteking van het zenuwweefsel of het is het gevolg van spierkrampen en spasticiteit die druk op skelet en spieren uitoefenen.

Men heeft aangetoond dat cannabis pijn door MS onder controle kan houden. In een klinisch onderzoek uit 2005 bij mensen werd aangetoond dat een op cannabis gebaseerd medicijn dat in de vorm van een spray onder de tong werd toegediend, pijn en een verstoorde slaap bij MS-patiënten veel doeltreffender verminderde dan een placebo. Ook van gerookte cannabis is in verschillende onderzoeken aangetoond dat het MS-gerelateerde pijn doeltreffend vermindert, waaronder in een enquête onder 112 Britse en Amerikaanse MS-patiënten, waarvan de overgrote meerderheid na het roken van cannabis een vermindering van de pijn meldde.

Ontsteking van het zenuwweefsel is het belangrijkste symptoom van MS (© Ars Electronica)

Cannabis vermindert de pijn van een MS-patiënt door de immuunreactie en de daaruit voortkomende ontsteking rechtstreeks te verminderen en daarnaast vermindert het ook pijn in spieren en botten die het gevolg zijn van spierkrampen en spasticiteit. In een wetenschappelijk onderzoek dat in 2007 werd gepubliceerd, werd aangetoond dat THC MS-gerelateerde pijn doeltreffender onder controle kon houden dan CBD en dronabinol, een synthetische vorm van THC.

Krampverminderend

Een ander veel voorkomend kenmerk van MS is spierkramp, de plotselinge, onwillekeurige samentrekking van een spier of spiergroep, waarvan tachtig procent van de patiënten melding maakt. Een spasme veroorzaakt een scherpe, tijdelijke pijn, die meestal na korte tijd weer verdwijnt. Spierspasticiteit is een verwant symptoom. Hierbij is een spier of spiergroep voortdurend aangespannen, wat pijn, stijfheid en een “beklemmend” gevoel tot gevolg heeft.

Door MS veroorzaakte spierkramp kan enorm pijnlijk en slopend zijn (© Dr Todd Cremeans)

Men heeft aangetoond dat cannabis zowel de frequentie van spierkrampen als de hevigheid van spierspasticiteit vermindert. In 2005 werd in een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde cross-overstudie – wat als de gouden standaard van het klinische onderzoek wordt beschouwd – geconcludeerd dat bij 37 van de 50 patiënten die aan het onderzoek meededen de mobiliteit en de frequentie van de spierkrampen verbeterd was. In een gerandomiseerd vergelijkend onderzoek uit 2007 werd aangetoond dat een cannabispreparaat spierspasticiteit effectiever behandelde dan een placebo, hoewel dit specifieke onderzoek geen statistische significantie bereikte.

Het effect dat cannabis op spierkramp en spasticiteit heeft, is waarschijnlijk het gevolg van het vermogen van de plant om de ontsteking van de zenuwcellen te verminderen en de algehele voortgang van de ziekte te vertragen. In een onderzoek dat in 2000 in Nature werd gepubliceerd, toonde men aan dat cannabinoïdereceptoragonisten, waaronder THC en R(+)-WIN 55,212, een synthetische agonist, symptomen van spasticiteit en trillingen verbeteren, terwijl antagonisten van de cannabinoïdereceptoren, en met name de CB1-receptor, de symptomen daarentegen juist verergeren.

Depressiebestrijdend

Klinische depressie is een gangbaar kenmerk van multiple sclerose en vijftig procent van de MS-patiënten heeft hier tijdens zijn ziekte last van. Depressie bij MS kan ontstaan door schade aan de zenuwen die de stemming reguleren of het kan een bijwerking zijn van andere medicijnen waarmee de voortgang van de ziekte onder controle wordt gehouden. MS kan niet alleen een ernstige depressie veroorzaken, maar ook een groot aantal verwante symptomen van emotionele disfunctie.

Ongeveer vijftig procent van de MS-patiënten krijgt een ernstige depressie (© Violet Rose)

Het is omstreden of cannabis een geschikt middel is tegen depressie. Er is bewijs zowel voor als tegen deze stelling gevonden. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat THC, CBD en cannabichromeen (CBC) een antidepressieve werking hebben. Het endocannabinoïde systeem speelt een belangrijke rol bij de regulering van de stemming en in de subjectieve geluksbeleving, en in dit proces zijn endocannabinoïden als anandamide van fundamenteel belang. Sommigen denken dat bepaalde genetische variaties in de expressie van CB1-receptorenbepaalde personen gevoeliger maken voor de stemmingverhogende effecten van cannabis.

Zoek je een effectieve manier om CBD te gebruiken, zonder de high van THC, neem dan een kijkje bij de CBD-producten van Sensi Seeds.

Meer dan negentig procent van de 112 Britse en Amerikaanse MS-patiënten uit de eerder genoemde enquête meldde dat het cannabisgebruik symptomen van depressie en emotionele disfunctie verbeterde. Het verband is ingewikkeld en een subjectieve verbetering van de stemming kan het gevolg zijn van de verbetering van andere symptomen die emotioneel leed veroorzaken, zoals pijn en spasticiteit, en van directe beïnvloeding van de zenuwcellen die bij de regulering van de stemming betrokken zijn.

Buikklachten

MS kan een groot aantal maag-darmklachten veroorzaken, waaronder buikklachten, constipatie, waar ongeveer 50% van de patiënten mee te maken krijgt, en ontlastingincontinentie, waar 30-50% van de patiënten last van krijgt. Deze symptomen kunnen gênant, beangstigend en pijnlijk zijn.

Maag-darmklachten zijn een ander veel voorkomend symptoom van MS en vijftig procent van de patiënten krijgt ermee te maken (© Ashley Rose)

Van de ondervraagden in de patiëntenenquête meldde 51-60% dat het gebruik van cannabis de ontlastingsaandrang verminderde, 44% meldde dat de ontlastingincontinentie minder werd en 30% meldde dat de constipatie afnam. Cannabis wordt al heel lang in verband gebracht met maag-darmstoornissen, waaronder PDS en de ziekte van Crohn. Men denkt dat dit verband het gevolg is van de invloed van de cannabinoïden op de receptoren, met name op de CB2-receptoren, in het perifere zenuwstelsel dat de darmfunctie controleert.

Medicinale Cannabis

Medicinale Cannabis kan helpen bij symptoombestrijding om de kwaliteit van leven te vergroten. Een arts schrijft Medicinale Cannabis alleen voor als de gangbare behandelingen en geregistreerde geneesmiddelen niet voldoende helpen of teveel bijwerkingen geven. Er is namelijk nog veel onduidelijkheid over de langer termijn effecten van Medicinale Cannabis op het lichaam en deskundigen vrezen de verslavingscomponent.

Belangrijk

Dit artikel gaat niet over de cannabis die u in de coffeeshop kunt kopen. Deze cannabis bevat te veel schadelijke stoffen en heeft een te lage medicinale werking. Daarnaast wordt cannabis uit de coffeeshop sowieso niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Het gaat in dit artikel over Medicinale Cannabis dat uw behandelend arts kan voorschrijven.

Medicinale effecten

Met de oprichting van het BMC zijn er over de medicinale effecten van cannabis wat knopen doorgehakt. Momenteel wordt over het algemeen geaccepteerd dat er voldoende gegevens beschikbaar zijn die aantonen dat medicinale cannabis werkzaam kan zijn bij:

  • Pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij multiple sclerose (MS),
  • Misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en aids,
  • Misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker, HIV-infectie en aids,
  • Chronisch pijn (voornamelijk als de oorzaak in het zenuwstelsel zit)
  • Syndroom van Gilles de la Tourette.

Medicinale Cannabis speelt geen rol in de genezing van de genoemde aandoeningen. Maar het kan helpen de klachten, of de bijwerkingen van de andere medicaties, te verminderen. Soms kan ook de dosering van andere medicatie worden verminderd. Vraag naar de mogelijkheden bij uw arts. Het is aan deze deskundige om te bepalen bij welke aandoening Medicinale Cannabis een geschikte keuze is. Hij of zij is daarbij niet per sé gebonden aan de lijst met aandoeningen zoals hierboven vermeld staat.

Toediening

Over de manier van toedienen van Medicinale Cannabis is veel gesproken. Hoewel roken schadelijk is voor de longen, is het tegelijkertijd ook een zeer effectieve en snelle manier om symptomen met Medicinale Cannabis te behandelen. Veel mensen kiezen er daarom voor om het toch te roken.

Voor het roken zijn alternatieven ontwikkeld, bijvoorbeeld het vernevelen van cannabis. Vernevelaars worden ook wel verdampingsapparaten genoemd. Vernevelen van cannabis heeft de voordelen van roken, zonder de schadelijke gevolgen voor de gezondheid die met roken samengaan.

Een significante groep gebruikers kiest er voor om cannabis te consumeren in de vorm van thee. Hierbij wordt 1 gram cannabis 15 minuten lang zachtjes gekookt, waarna de resten met een theezeef worden gefilterd. De potentie van deze toedieningsvorm is relatief laag, maar de cannabis kan eenvoudig worden toegediend door eenmaal per dag of meerdaags een kop thee te drinken.

Meer informatie

Normaal gesproken wordt een nieuw medicijn ontwikkeld door een farmaceutisch bedrijf, vervolgens goed- of afgekeurd na wetenschappelijk onderzoek en dan op de markt gebracht. Het bewijs voor de werkzaamheid moet dan al zijn geleverd. In het geval van Medicinale Cannabis is dat heel anders gegaan. Hoewel de farmaceuten er tot nu toe geen heil in zagen om cannabis te ontwikkelen als volwaardig medicijn, was er een grote groep patiënten die beweerde dat Medicinale Cannabis hun klachten verminderd.

Het betrof vooral mensen met MS, HIV/AIDS en chronische pijn. Hoewel deze groep decennialang niet erg serieus is genomen, heeft hun constante lobby er uiteindelijk voor gezorgd dat Medicinale Cannabis in enkele landen weer op de agenda kwam te staan. Daarnaast is er een toenemende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat het menselijke lichaam wel degelijk te behandelen is met stoffen afkomstig uit de cannabis plant.

Vergoeding

De beslissing om Medicinale Cannabis te vergoeden ligt bij de zorgverzekeraar. Informeer daarom bij uw zorgverzekeraar over het vergoedingsbeleid. Helaas staan zorgverzekeraars niet altijd open voor het gebruik van cannabis als medicijn. Zorg daarom dat u goed geïnformeerd bent over de huidige stand van zaken omtrent Medicinale Cannabis. Het BMC kan u helpen aan informatie over de huidige stand van zaken.

Met medicijnen op vakantie? Denk aan een geneesmiddelpaspoort

Een geneesmiddelpaspoort kan handig zijn wanneer u op reis gaat. Het bevat een overzicht van uw medicatie, ingedeeld op werkzame stof. U kunt uw persoonlijke medicijnpaspoort gratis bij uw apotheek ophalen. Lees meer >

 

 

X