skip to Main Content
Lettergrootte: e E Sitemap

Statiegeld Actie AH

In januari 2020 doen wij mee aan een statiegeldbonnen actie van Albert Hein Bisonspoor in Maarssen de opbrengst hiervan gaat rechtstreeks naar de MSVN regio Utrecht.

Dit is een lokale actie van rayon Stichtse Vecht.

De opbrengst zal worden gebruikt om de contact groep te ondersteunen bij de informatie bijeenkomsten.

Deze bijeen komsten vinden 1x per maand in woonzorgcentrum de AA in Breukelen op woensdag ochtend van 09.30 tot 11.30, waar iedereen welkom is voor informatie waar het over gaat zie onze website https://msvereniging.nl/regionale-werkgroepen/utrecht/rayon-stichtse-vecht/ gelieve u aan te melden als u langs wil komen.  minsedbk@gmail.com    of  web.msvnutrecht@gmail

Met de diverse informatie door specialisten over de mogelijkheden van bepaalde behandelingen en medicijnen.

Rekening nummer voor donatie en giften Nl23INGB0006560492

Deze actie gaat in januari 2020 van start de opbrengst zal hier bekend worden gemaakt!

opbrengst van deze actie: € ?

Contact persoon René de Vos 06-28969086

Back To Top
X