skip to Main Content
Lettergrootte: e E Sitemap

belastingdienst

De MSVN is geregistreerd als ANBI bij de belastingdienst!

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Wat betekent dit voor u:

Door deze ANBI-status kunnen onze donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen.

(bron belasting dienst)

Hier staan alle mogelijkheden die de belastingdienst biedt aan aftrekposten voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

   Het gaat dan om de kosten die de mensen zelf moeten betalen en niet worden vergoed.

Lees meer:

De berekening van de aftrek is als volgt: Als het inkomen lager is dan een bepaald inkomen (in 2017 € 34.130) worden de kosten verhoogd met een bepaalde factor. Hierna wordt de berekende aftrek verminderd met een drempel. Probeer zoveel mogelijk digitaal aangifte te doen, dan wordt dit automatisch verrekend.

Kosten voor aanpassing van de woning zijn niet meer aftrekbaar (woningaanpassing, scootmobiel, parkeerkosten ziekenhuis etc.)

Aftrek kosten voor meerkosten:  Lees verder:

(bron belasting dienst)

     Hopende dat u wat aan deze informatie heeft wij zullen proberen voor het volgend belasting jaar nieuwe en uptodate informatie plaatsen.

Back To Top
X