skip to Main Content
Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

Wat is MS?

MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel, waarbij het myeline, de zogenaamde “witte stof”, een belangrijke rol speelt. Het myeline isoleert namelijk de zenuwuitlopers. Bij mensen met MS vindt er een afbraak van het myeline plaats en treden er ontstekingshaardjes op.
Je kunt dus zeggen dat er beschadiging van de isolatie optreedt. Omdat de geleiding van zenuwprikkels langs de zenuwbanen wordt verstoord ontstaan er klachten.

Informatie:

Jaarlijks worden er in Twente meerdere informatiebijeenkomsten gehouden, waarbij o.a. nieuwe ontwikkelingen op behandeling en medicatie aan de orde komen.

Leden ontvangen het landelijke MS-magazine “MenSen”. Ongeveer vier keer per jaar geeft de regio Twente een eigen nieuwsbrief uit. Deze wordt per e-mail worden toegezonden.

Voorlichting:

De MS-vereniging verzorgt ook voorlichtings-bijeenkomsten voor scholen, medewerk(st)ers in de zorg, dagverblijven enz.

Hiervoor kan contact opgenomen worden met het secretariaat.

Back To Top
X