skip to Main Content
Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

De zorgverlening blijkt voor velen een doolhof te zijn. Voor het één moet je hier zijn en voor het ander daar. Overal is een loket voor en het bekende “kastje en de muur” komt veelvuldig voor. De MS-Patiëntenvereniging Twente wil voor haar leden een vraagbaak zijn, waar zij met al hun problemen, klachten en vragen terecht kunnen. Op die manier kunnen de leden op de juiste wijze geholpen worden, of doorverwezen worden naar de juiste instanties. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met de consulente.


MS-Ketenzorg Twente.

In Twente is op 13 maart 2008 de samenwerking van diverse instellingen en organisaties vastgelegd in het convenant “MS-Ketenzorg Twente”. In de afgelopen jaren is het aantal participanten uitgebreid.

 

Inmiddels maken de volgende instanties, organisaties en personen deel uit van deze ketenzorg:

  • Neurologen en MS-verpleegkundigen van het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede, Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in Hengelo en Almelo en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk.
  • MS-team van het revalidatiecm Het Roessingh.
  • Thuiszorgorganisaties in Twente
  • Stichting Informele Zorg Twente (SIZ).
  • MS-vereniging regio Twente.

De MS-Ketenzorg is ontwikkeld met het doel MS patiënten in alle fasen van de aandoening integrale, deskundige en samenhangende zorg en behandeling te bieden in het totale zorggebied van Twente en Winterswijk.

Multiple Sclerose is een chronische aandoening die gepaard gaat met veel onzekerheid. Perioden van verslechtering worden afgewisseld met perioden van herstel. Soms neemt de aandoening ernstige vormen aan en kunnen mensen rolstoel gebonden raken. De verschillende beloopvormen van MS vragen om specifieke kennis, inzicht en vaardigheden om patiënten gericht te kunnen begeleiden. De diagnostiek en behandeling van MS is sterk verbeterd in de afgelopen jaren; behandelinzichten zijn voortdurend in beweging en er komt meer samenhang in de zorg.


Meer informatie kunt u vinden op de website 
www.msketenzorgtwente.nl

Nieuwsbrief per mail

Meld u vandaag nog aan voor de digitale Nieuwsbrief bij:

Gerrit van Zeben gerrit@mspvtwente.nl

Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer, zodat Gerrit u bij storingen kan bellen. Geef bij wijziging van uw mailadres dit ook graag even door aan bovenstaand adres!

LOGO MSTWENTE
Back To Top
X