skip to Main Content
Lettergrootte: e e Sitemap

Zet zich in voor:

*  Afdelingsactiviteiten

Probeert zich zo breed mogelijk te informeren en in te zetten voor haar leden.

*  Lotgenotencontact

    Het afleggen van huisbezoek op verzoek.

Het organiseren en begeleiden van praatgroepen.

*  Voorlichting en PR

    Het houden van themabijeenkomsten voor MS patiënten en naaste betrokkenen.

Het geven van voorlichting aan studenten van diverse opleidingen.

*  Belangenbehartiging

    Het mede vormgeven aan beleidszaken.

Het onderhouden van contacten met medepatiëntenorganisaties.

*  Ondersteuning en advies

    Werven van vrijwilligers.

Begeleiden van vrijwilligers in de vorm van trainingen.

Back To Top
X