skip to Main Content
Lettergrootte: e E Sitemap

Themadag hogeschool Zuyd

Op woensdag 22 februari 2017 werd in het gebouw van Zuyd Hogeschool in Heerlen voor alle 2e jaars studenten van de opleidingen van de faculteit Gezondheidszorg een themadag Patiënten- en cliëntencontactdag georganiseerd. 

De opzet van de dag was dat studenten in interdisciplinaire groepen van ongeveer 10 – 12 studenten een uur in gesprek gingen met ons als vertegenwoordiger van onze patiëntenorganisatie. Interdisciplinair betekent dat er studenten van de opleidingen Biometrie, Creatieve Therapie, Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie en Verpleegkunde (HBO-V), in één groep vertegenwoordigd waren. De studenten werkten aan een opdracht, die aan deze dag gekoppeld was. Zij bereiden zich met eigen vragen voor op dit gesprek. 

De doelstelling van deze dag was het contact te bevorderen tussen de cliënt en de student, de studenten kennis te laten maken met het verhaal van de ervaringsdeskundigen, hen een indruk te laten krijgen van wat de patiëntenorganisatie voor ons betekent, welke doelen de (patiënten)organisatie nastreeft en hoe deze worden vervuld. Tevens leren de studenten om met medestudenten van andere opleidingen samen te werken.

Voor ons was het een prachtige ervaring om mee te maken. De 2 sessies verliepen totaal verschillend. De eerste sessie was meer op het overstijgende gericht qua organisatie en op zakelijk gebied. De tweede sessie was meer gericht op wat het persoonlijk voor studenten in hun toekomstige beroep en voor ons betekende. 

Wij hopen volgend jaar weer aanwezig te zijn.

Linda van Ooijen en Ramon Thijssen.

Back To Top
X