skip to Main Content
Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

Nieuwsbrief
februari 2017

Adviesraad voor gemeentelijk beleid inzake
Wmo – Jeugdwet – Participatiewet
website
 

Oproep!

De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Mook en Middelaar wil graag meer in contact komen met jongeren uit de gemeente. Het is van belang dat ook de stem van jongeren wordt vertegenwoordigd in de gevraagde en ongevraagde adviezen van de adviesraad aan de gemeente.
Jongeren tussen ca. 16 en 23 jaar zijn van harte welkom om zich bij de adviesraad aan te sluiten, om een keer het overleg van de adviesraad te bezoeken of om vragen te stellen via de jongerenwerker, Jasper Jacobs, te bereiken via j.jacobs@synthese.nl

Advies inzake VN-verdrag
Het kabinet heeft vorig jaar het VN-verdrag inzake “de rechten van personen met een handicap” geratificeerd en heeft de taak voor de uitvoering van het verdrag bij de gemeenten gelegd.
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft zich in het verdrag en de uitvoering ervan verdiept en heeft enkele vragen en adviezen m.b.t. de uitvoering ervan voorgelegd aan het college van B en W van de gemeente Mook en Middelaar.Lees hier het advies van de ASD.
Werkplaats Respijtzorg 20 februari 2017
voor mantelzorgers, belangenbehartigers en professionalsIn Nederland is 1 op de 3 volwassenen mantelzorger.
Als mantelzorgers langere tijd zorg verlenen, lopen zij het risico overbelast te raken.
Hoe kunt u mantelzorgers ondersteunen? Hoe helpt u hen om de zorg met hun werk te combineren? Is er vervangende zorg / respijtzorg?
Platform Mantelzorg Limburg en Mezzo organiseren op maandagochtend 20 februari 2017, van 09.30 – 12.30 uur in Horst een werkplaats om informatie, tools, handvatten en voorbeelden van respijtzorg uit te wisselen.

Meldt u aan via: mantelzorgers@huisvoordezorg.nl

Klik hier voor het programma.

Extra geld voor kinderen uit arme gezinnen

Het kabinet trekt per 2017 structureel 100 miljoen euro extra uit voor kinderen die opgroeien in armere gezinnen. Zo krijgt de kwetsbare groep van 400.000 kinderen in Nederland de kans om ook mee te doen.
Een commissie van de Adviesraad Sociaal Domein denkt mee met de gemeente
Mook en Middelaar op welke wijze dit extra geld kan worden ingezet.

Pilot gemeente Berg en Dal:
reisbuddy’s voor leerlingen met een beperking
In de gemeente Berg en Dal kunnen leerlingen met een beperking binnenkort onder begeleiding van een maatje leren om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen.
De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld voor het project “Reisbuddy” van MEE Gelderse Poort, een gespecialiseerde organisatie die mensen met een beperking ondersteunt. Lees meer
Toeval bestaat niet

Samenwerking tussen sociale (wijk)teams en buurtbewoners en buurtinitiatieven kan een manier zijn om preventief en wijkgericht werken goed vorm te geven. Toch zien we dat juist deze taken achterblijven in de ontwikkeling van sociale (wijk)teams.

In deze publicatie staan vier goede voorbeelden  van teams – waaronder die van de wijkteams in Nijmegen – waar de samenwerking met actieve burgers en/of burgerinitiatieven wel goed verloopt.

Download hier de brochure.

Bron: Movisie

Overheid wil betere hulp voor 66.000 ‘spookjongeren’

Dat zijn jongeren die niet meer op school zitten, geen diploma en uitkering hebben, en ook niet geregistreerd staan als werkzoekende. Lees meer.

Gemeenten mogen mantelzorg niet afdwingen

Gemeenten mogen de ondersteuning door mantelzorgers niet afdwingen en zorg en ondersteuning weigeren of intrekken.

Gemeenten moeten vooraf onderzoeken of personen bereid zijn om onbetaald ondersteuning te bieden. Dat blijkt uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een zaak die tegen de gemeente Etten-Leur was aangespannen.

Lees hier het volledige artikel uit Binnenlands Bestuur.

Kaartspel Mantelzorg
Prikkelende kennisvragen, stellingen en casussen over mantelzorg voor professionals in de wijk.Het bordspel is vervangen door een handzaam, aantrekkelijk blikken doosje met speelkaarten. Het spel is speciaal ontwikkeld voor zorg en welzijns-
professionals in wijken, buurten en dorpen, maar kan ook in het onderwijs worden ingezet om de discussie over mantelzorg op gang te helpen.
De inhoud van de spelkaarten is geüpdatet en kan op verschillende wijze worden gespeeld.Kaartspel € 14,95 excl. verzendkosten, te bestellen via Movisie.
Interessante websites:

www.scouters.nl
www.samendementievriendelijk.nl
www.maasburen.nl
www.waarstaatjegemeente.nl

De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente
Mook en Middelaar zijn openbaar.
De volgende vergadering van de adviesraad is op
donderdag 9 maart 2017, 19.30u-21.30u, De Wieken, MolenhoekU bent van harte welkom!
Aanmelden is niet verplicht, maar is wel aan te raden, zodat u bent verzekerd van koffie en een zitplaats!
Aanmelden kan via onderstaande contactgegevens.Informatie over de Adviesraad Sociaal Domein, verslagen en jaarverslagen is te vinden op de gemeentelijke website van Mook en Middelaar.

Copyright © 2016 Adviesraad Sociaal Domein gemeente Mook en Middelaar,
All rights reserved.
Back To Top
X