Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

Uitnodiging

In samenwerking met het ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede afdeling Neurologie organiseert de MS-vereniging Ede-Wageningen een informatieavond met als onderwerp:

Medicatie en MS.

U wordt door dr. P. Maat, neuroloog in het ziekenhuis geïnformeerd over de laatste stand van zaken op dit gebied.

Indeling van de avond:

19.15 uur                            Inloop met koffie of thee

19.30-20.30 uur                Presentatie door dr. Maat over MS en medicatie

20.30-20.50 uur                Pauze

20.50-21.15 uur                Vragen en discussie over het onderwerp met dr. Maat

21.15 uur                            Afsluiting

De avond wordt gehouden op woensdag 7 februari 2018 in de kerkzaal van dienstencentrum Bethanië, Platteelhof 3 te Ede.

Er zijn max. 100 plaatsen beschikbaar. Inschrijving is noodzakelijk.

Opgave opsturen via email naar: MSVNEdeWageningen@kpnmail.nl

Of telefonisch via 0318-431700.

 

Namens de MS vereniging rayon Ede-Wageningen en de MS-consulenten van het ziekenhuis:

Dick van den Berg                                                                          Magda van de Pol

Pauline Velthuijs                                                                            Ingrid Putman

Margriet Plantinga

Van de deelnemers die geen lid zijn van de MSVN wordt verwacht dat zij de kleine bijdrage van € 2,50 betalen.

 

Voor alle bijeenkomsten en activiteiten willen we graag van tevoren een opgave met hoeveel personen je komt.
Graag tot ziens op één van de activiteiten. Voor meer informatie over de bovenstaande activiteiten en opgave kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar:  MSVNEdeWageningen@kpnmail.nl

Vragen, Ideeën of Suggesties?

Heb je vragen over MS, wil je graag weten hoe andere mensen dit beleven of wil je gewoon gezellig praten in een ontspannen sfeer? Ook daar zijn deze activiteiten voor bedoeld. Leuk als jij er ook bij wilt zijn!

Ideeën en suggesties zijn van harte welkom; deel ze met ons per mail, telefoon of tijdens een bijeenkomst.

X