skip to Main Content
Lettergrootte: e E Sitemap

Van de vele activiteiten die de werkgroep Friesland van de MSVN jaarlijks organiseert, proberen we op deze pagina een indruk te geven. Ieder jaar terugkerende activiteiten zijn de Voorjaars- en Najaarsbijeenkomst van de werkgroep. De foto’s die bij deze bijeenkomsten zijn gemaakt zijn hier enige tijd later vaak te bewonderen. Ook andere zaken die te maken hebben met deze activiteiten kunnen op deze pagina terugkomen. De data van de eerstvolgende bijeenkomsten staan steeds op de startpagina van onze site en zullen zoveel mogelijk up-to-date worden gehouden.

Terugblik op de sponsortocht zaterdag 25 mei in Oranjewoud


We mogen terugkijken op een geslaagde dag met vele mooie zonnige momenten. Er waren prachtige routes uitgezet en we mochten genieten van een goed verzorgde lunch. Een dag waarop veel werd genoten en gelachen. Een dag die veel energie vroeg van ons maar tegelijkertijd kregen we er ook weer energie voor terug.

De eindscore van de sponsortocht is als volgt:
Totaal gedoneerd € 2214
Waarvan 1098 voor het magazine
411 voor het jongeren café en 705 voor de landelijke MSVN.

Dank aan alle vrijwilligers, bestuur, sponsorwerkgroep, deelnemers en donateurs om deze succesvolle dag mogelijk te maken.

Doet u volgend jaar weer mee?


vrienden van MSVN Fryslan

De Stichting Vrienden van MSVN regio Fryslân is opgericht in 2015 en is werkzaam in Friesland. Zij streeft het volgende doel na: “Het werven van gelden middels sponsoring, donaties, acties en andere legale middelen, welke gelden zullen worden aangewend voor de MS Vereniging Nederland regio Friesland en wel voor die activiteiten waarvoor de MS Vereniging Nederland geen of onvoldoende financiële middelen beschikbaar stelt.”

Meer informatie: http://www.vriendenvanmsvnfryslan.nl/stichting/

Back To Top
X