skip to Main Content
Lettergrootte: e E Sitemap

MS vereniging Friesland

Welkom bij Werkgroep Friesland

Via het landelijk bureau van de MSVN hebben alle werkgroepen een website.

We willen deze website ook in 2019 voortdurend aanvullen met nieuwe, actuele gegevens. Uw ideeën en wensen daarvoor zijn natuurlijk van harte welkom. Een mailtje naar friesland@msvereniging.nl kan eraan bijdragen dat deze site voor MS-patiënten uit Friesland nog meer toegevoegde waarde krijgt.

Wie wil zoeken op relevante activiteiten, informatie over de contactgroepen, de nieuwsbrieven wil downloaden of allerlei oproepen wil lezen komt daar door te klikken op één van de rubrieken in het menu aan de rechterkant.

Veel leesplezier en houd onze website in de gaten!

Werkgroep MSVN Friesland

MSVN Friesland is ook te vinden op Twitter: @FrieslandMS en op Facebook

Secretariaat MSVN Friesland: friesland@msvereniging.nl

vrienden van MSVN Fryslan

De Stichting Vrienden van MSVN regio Fryslân is opgericht in 2015 en is werkzaam in Friesland. Zij streeft het volgende doel na: “Het werven van gelden middels sponsoring, donaties, acties en andere legale middelen, welke gelden zullen worden aangewend voor de MS Vereniging Nederland regio Friesland en wel voor die activiteiten waarvoor de MS Vereniging Nederland geen of onvoldoende financiële middelen beschikbaar stelt.”

Meer informatie: http://www.vriendenvanmsvnfryslan.nl/stichting/

Nieuws:

Publicatiedatum  Omschrijving
20-09-2019 Nieuwsmagazine 3e kwartaal 2019 toegevoegd
25-06-2019 Nieuwsmagazine 2e kwartaal 2019 toegevoegd
05-04-2019 Nieuwsmagazine 1e kwartaal 2019 toegevoegd
06-01-2019 Nieuwsmagazine 4e kwartaal 2018 toegevoegd en activiteitenkalender bijgewerkt
17-10-2018 Nieuwsmagazine 3e kwartaal 2018 toegevoegd en activiteitenkalender bijgewerkt
22-06-2018 Nieuwsmagazine 2e kwartaal 2018 toegevoegd en activiteitenkalender bijgewerkt

 

Activiteitenkalender:

Datum Tijd Omschrijving
29-09-19   MS Fonds, MS Motion Utrecht. Zie www.msmotion.nl
30-09-19 10.00 – 12.30 Start van 8 lessen Mindfulness in Groningen
03-10-19 13.30 – 15.30 Contactgroep Franeker, De Skûle
14-10-19 09.45 – 11.30 Contactgroep Burgum, Zorgcentrum Berchhiem
15-10-19 19.30 – 21.30 Contactgroep Drachten, Raadhuisplein 270, Drachten
17-10-19 13.30 – 15.00 Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Màrkant
02-11-19 13.30 – 17.30 Najaarsbijeenkomst
05-11-19 10.00 – 11.30 Contactgroep Wolvega, Zorgcentrum Lindestede
07-11-19 13.30 – 15.30 Contactgroep Franeker, De Skûle
08-11-19 10.00 – 12.00 Contactgroep Bolsward, Woonzorgcentrum Bloemkamp
11-11-19 09.45 – 11.30 Contactgroep Burgum, Zorgcentrum Berchhiem
18-11-19 19.30 – 21.30 Contactgroep ‘Jongvolwassenen’, Raadhuisplein 270, Drachten
18-11-19 10.00 – 17.00 MS Fonds, 20e Nationale MS dag Den Bosch
19-11-19 19.30 – 21.30 Contactgroep Drachten, Raadhuisplein 270, Drachten
21-11-19 13.30 – 15.00 Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Màrkant
05-12-19 13.30 – 15.30 Contactgroep Franeker, De Skûle
09-12-19 09.45 – 11.30 Contactgroep Burgum, Zorgcentrum Berchhiem
17-12-19 10.00 – 11.30 Contactgroep Wolvega, Zorgcentrum Lindestede
17-12-19 19.30 – 21.30 Contactgroep Drachten, Raadhuisplein 270, Drachten
19-12-19 13.30 – 15.00 Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Màrkant
Elke dinsdag 11.30 – 12.30 MS Sport en bewegingsgroep. Opgave en inlichtingen bij Gezondheidscentrum ’t Want Franeker, tel 0517-390900

Bestuursvergadering Friesland  
09-10-19 13.30-15.30
13-11-19 13.30-15.30
11-12-19 13.30-15.30

Informatieve links / advertenties:

Zelfstandig wonen in Florastate

http://www.zorgbelang-fryslan.nl/ Het Friese patiëntenplatform


Tips voor onze webmasters? Stuur een mailtje naar: webMSVNfriesland@gmail.com

Back To Top
X