skip to Main Content
Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

MS vereniging Friesland

Welkom bij Werkgroep Friesland

Via het landelijk bureau van de MSVN hebben alle werkgroepen een website.

We willen deze website ook in 2018 voortdurend aanvullen met nieuwe, actuele gegevens. Uw ideeën en wensen daarvoor zijn natuurlijk van harte welkom. Een mailtje naar onderstaand adres kan eraan bijdragen dat deze site voor MS-patiënten uit Friesland nog meer toegevoegde waarde krijgt.

Secretariaat MSVN Friesland: friesland@msvereniging.nl

Wie wil zoeken op relevante activiteiten, informatie over de contactgroepen, de nieuwsbrieven wil downloaden of allerlei oproepen wil lezen komt daar door te klikken op één van de rubrieken in het menu aan de linkerkant.

Veel leesplezier en houd onze website in de gaten!

Werkgroep MSVN Friesland

 

Tips voor onze webmasters? Stuur een mailtje naar: webMSVNfriesland@gmail.com

MSVN Friesland is ook te vinden op Twitter: @FrieslandMS en op Facebook

 

vrienden van MSVN Fryslan

De Stichting Vrienden van MSVN regio Fryslân is opgericht in 2015 en is werkzaam in Friesland. Zij streeft het volgende doel na: “Het werven van gelden middels sponsoring, donaties, acties en andere legale middelen, welke gelden zullen worden aangewend voor de MS Vereniging Nederland regio Friesland en wel voor die activiteiten waarvoor de MS Vereniging Nederland geen of onvoldoende financiële middelen beschikbaar stelt.”

Meer informatie: http://www.vriendenvanmsvnfryslan.nl/stichting/

Nieuws:

Publicatiedatum  Omschrijving
06-01-2019 Nieuwsmagazine 4e kwartaal 2018 toegevoegd en activiteitenkalender bijgewerkt
17-10-2018 Nieuwsmagazine 3e kwartaal 2018 toegevoegd en activiteitenkalender bijgewerkt
22-06-2018 Nieuwsmagazine 2e kwartaal 2018 toegevoegd en activiteitenkalender bijgewerkt
23-03-2018 Nieuwsmagazine 1e kwartaal 2018 toegevoegd en activiteitenkalender bijgewerkt
05-01-2018 Nieuwsmagazine 4e kwartaal 2017 toegevoegd en activiteitenkalender bijgewerkt
21-11-2017 Nieuwsmagazine 3e kwartaal 2017 toegevoegd en activiteitenkalender bijgewerkt

 

 Activiteitenagenda MS vereniging Fryslan

Activiteitenkalender:

Datum Tijd Omschrijving
03-01-2019 13.30-15.30 Contactgroep Franeker, De Skûle
11-01-2019 10.00-12.00 Contactgroep Bolsward, Woonzorgcentrum Bloemkamp
14-01-2019 09.45-11.30 Contactgroep Burgum, Zorgcentrum Berchhiem
15-01-2019 10.00-11.30 Contactgroep Wolvega, Zorgcentrum Lindstede
15-01-2019 19.30-21.30 Contactgroep Drachten, Raadhuisplein 270, Drachten
17-01-2019 13.30-15.00 Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Màrkant
21-01-2019 19.30-21.30 Jongeren Contactgroep, Raadhuisplein 270, Drachten
07-02-2019 13.30-15.30 Contactgroep Franeker, De Skûle
11-02-2019 09.45-11.30 Contactgroep Burgum, Zorgcentrum Berchhiem
19-02-2019 19.30-21.30 Contactgroep Drachten, Raadhuisplein 270, Drachten
21-02-2019 13.30-15.00 Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Màrkant
26-02-2019 10.00-11.30 Contactgroep Wolvega, Zorgcentrum Lindstede
07-03-2019 13.30-15.30 Contactgroep Franeker, De Skûle
08-03-2019 10.00-12.00 Contactgroep Bolsward, Woonzorgcentrum Bloemkamp
11-03-2019 09.45-11.30 Contactgroep Burgum, Zorgcentrum Berchhiem
17-03-2019 MS-Motion Rotterdam, zie www.msmotion.nl
18-03-2019 19.30-21.30 Jongeren Contactgroep, Raadhuisplein 270, Drachten
19-03-2019 19.30-21.30 Contactgroep Drachten, Raadhuisplein 270, Drachten
21-03-2019 13.30-15.00 Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Màrkant
Elke dinsdag 11.30 – 12.30 MS Sport en bewegingsgroep. Opgave en inlichtingen bij Gezondheidscentrum ’t Want Franeker, tel 0517-390900
09-01-2019 13.30 – 15.30 Bestuursvergadering Friesland
06-02-2019 13.30 – 15.30 Bestuursvergadering Friesland
13-03-2019 13.30 – 15.30 Bestuursvergadering Friesland

Informatieve links / advertenties:

Zelfstandig wonen in Florastate

http://www.zorgbelang-fryslan.nl/ Het Friese patiëntenplatform

http://www.frysas.nl Fries steunpunt aangepast sporten

 

Back To Top
X