skip to Main Content
Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

Op 11 december stond de bijeenkomst van de MS vereniging Almere in het teken van de veranderingen in de AWBZ. Om een toelichting te geven van de kansen en bedreigingen van de ontwikkelingen met betrekking tot de AWBZ was Anne Burgers van het Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) uitgenodigd. Anne Burgers is een van de deelnemers bij het Breed-Overleg Almere.

De regering is van plan de begeleiding bij het zelfstandig wonen en persoonlijke verzorging aan de gemeenten over te dragen. Naar verwachting zal dat per 1 januari 2015 gebeuren. In de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) staat dat chronische zieken en mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking worden geholpen bij hun zorg, welzijn en wonen. De begeleiding en hulp bij mensen thuis gaat over van de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) die door de gemeenten wordt uitgevoerd. Door het overhevelen van de AWBZ-ondersteuning naar de WMO wordt het mogelijk om de zorg dichtbij de mensen te regelen.

Het merendeel van de aanwezigen reageert kritisch op het argument dat de overheveling zal bijdragen aan verbetering van de zorgverlening, zij ervaren de veranderingen eerder als een verkapte bezuinigingsactie vanuit de overheid. Anne Burgers geeft echter aan dat de keukentafelgesprekken eraan bij zullen dragen dat er meer zorg op maat geleverd gaat worden. De aanwezigen laten weten dat ze de ontwikkelingen kritisch zullen volgen. Het jaar 2015 is nog ver weg, al zullen er in 2014 waarschijnlijk al grote stappen genomen moeten worden om de zorg dusdanig in te richten dat de gemeente klaar is voor de overstap. Een van de uitdagingen zal zijn dat mensen die zorg behoeven meer zorgverlening uit eigen netwerk moeten betrekken.

Back To Top
X