Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

24 mei 2014 – Voorjaarsbijeenkomst

Zaterdag 24 mei 2014 was het dan zover,  de voorjaarsbijeenkomst in het kader van “LOTGENOTENCONTACT” werd ons bij Hofsteenge te Grolloo een vermakelijke en smakelijke bijeenkomst geboden.

We kwamen met 45 personen bijeen, waaronder zeven kinderen, vijf rolstoelers en een hulphond.

In de periode tussen 15.00 uur en 19.00 uur werd ons een warm- en koud buffet aangeboden en vertier in de vorm van kegelen op twee kegelbanen en “Oudhollandse spellen”, dit alles in dezelfde ruimte, hoe toepasselijk in de Kegelzaal.

Na de ontvangst met een kopje koffie/thee met koek, werd het openingswoord gedaan door onze regiocoördinator Jolanda. Iedere aanwezige was natuurlijk van harte welkom. Zij gaf een korte toelichting wat de bedoeling van deze dag was en bedankte iedereen voor een vrijwillige bijdrage en niet in de laatste plaats de Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland die door een donatie deze bijeenkomst mede mogelijk heeft gemaakt. Tevens gaf zij een korte toelichting op

Het MS Centrum Noord Nederland is een samenwerkingsverband van de afdelingen Neurologie in het UMC Groningen  en het Martini Ziekenhuis Groningen, de afdelingen Neurowetenschappen en Celbiologie in het UMC Groningen. Op 15 mei 2012 is het MS Centrum Noord-Nederland officieel van start gegaan. De Stichting heeft zich met dit initiatief verbonden en is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Schenkingen aan het steunfonds zijn onbelast en hebben fiscale voordelen.

Het was een zonnige dag. Vooral de kinderen vermaakten zich prima bij de kegelbaan

De overigen maakten kennis met elkaar en speelden de “Oudhollandse spellen”. Op verzoek van de organisatie werd nagedacht over een thema voor de najaarsbijeenkomst. Er waren formulieren beschikbaar  met een aantal mogelijkheden en men kon hierop ook zelf de ideeën invullen.

Na inventarisatie door de werkgroep zal hier zeker een thema bij zitten. Ik hoorde van enkele aanwezigen al belangstelling voor een “wijn of whiskyproeverij”. Ook een leuk thema. Maar zeer zeker klonk er belangstelling voor het MSCNN. Wat het gaat worden zal bij de inventarisatie duidelijk worden. Na het nuttigen van het warm- en koud buffet was iedereen voldaan en uiterst tevreden. Het was een vermakelijk en smakelijke en vooral ongedwongen bijeenkomst. De nadruk lag een keer niet op de ziekte en dat werd door de aanwezige zeer op prijs gesteld.

X