Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

Speurtocht naar een vrijwilliger voor de functie van regio coördinator MSVN Drenthe.

Gezocht wordt naar een vrijwilliger met affiniteit voor mensen met multiple sclerose en die een sociaal maatschappelijk bindend karakter heeft. Bent U de ontbrekende schakel die kan coördineren en het aanspreekpunt wil zijn voor de werkgroep en voor de ca. 320 leden in Drenthe? Wilt U samen met de werkgroepleden de belangenbehartiging, het lotgenotencontact en de informatievoorziening voor die leden coördineren? Bent U bereid om hiervoor belangeloos iets van uw vrije tijd op te offeren, dan mogen wij ons gelukkig prijzen en U verwelkomen als regiocoördinator bij de werkgroep MSVN Drenthe. Weet U iemand die geïnteresseerd kan zijn, verspreidt  deze oproep dan zoveel mogelijk. Nadere Informatie is te verkrijgen bij de werkgroepleden Drenthe.

X