Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

VOEL JE BETER IN JE VEL

Sportloket Hoogeveen en Emmen

Het Sportloket is er voor om mensen door te verwijzen naar een geschikt sport- of beweegaanbod en daardoor een gezondere leefstijl te krijgen. Na het eerste gesprek en de doorverwijzing zal er geregeld contact onderhouden worden met de deelnemer.

Er zijn geen kosten verbonden aan het Sportloket. Kosten voor deelnamen aan sportactiviteiten bij sport- of beweegaanbieders zijn wel voor de deelnemer. Voor mensen met een minimum inkomen kan het sportloket ondersteunen met een subsidieaanvraag bij de gemeente.

Doelstelling van dit project is het verminderen van inactiviteit bij de doelgroepen chronisch zieken / mensen met een beperking.

Dit meerjarige project gaat om het verminderen van het aantal chronisch zieken / mensen met een beperking dat een inactieve leefstijl heeft. In het kader van deze doelstelling zijn via het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen(NASB) gelden beschikbaar door de gemeente Emmen om succesvolle beweeginterventies toe te passen.SportDrenthe past de interventie Revalidatie, Sport en Bewegen (genaamd Sportloket) hiervoor toe samen metGehandicaptensport NederlandScheper ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda.

Om deelnemers op het spreekuur te mogen ontvangen willen wij graag samen werken met verschillende partners o.a. patiëntenverenigingen. Deelnemers die graag meer willen weten over de sport- en beweegmogelijkheden in zijn woonomgeving is van harte welkom. Naast het advies wat alle deelnemers ontvangen kunnen ze ook kosteloos deelnemen aan kennismakingsactiviteiten die door het Sportloket worden georganiseerd. Activiteiten die worden aangeboden zullen o.a. kennismakingslessen Nordic Walking en sportief wandelen zijn.

Het sportloket is gevestigd in het Scheper Ziekenhuis, Emmen op dinsdagmiddagen. En op vrijdagmidddag is het Sportloket in Ziekenhuis Bethesda, Hoogeveen.

Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen met Karlijn Meijerink, kmeijerink@sportdrenthe.nl  of 0528-233775

X