Ga naar hoofdinhoud

Breukelen, 15 maart 2018

MS Vereniging Nederland is verbijsterd over het besluit van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) om het loopbevorderende medicijn fampridine (merknaam Fampyra) vanaf 1 april 2018 niet meer te laten vergoeden via het basispakket zorgverzekering. De vereniging noemt dit onbegrijpelijk en onaanvaardbaar en heeft stappen hiertegen in voorbereiding.

Minister Bruins heeft in een Kamerbrief vandaag bekend gemaakt de vergoeding van Fampyra via het geneesmiddelenvergoedingssysteem per 1 april te stoppen. Hiermee volgt hij het advies op van het Zorginstituut Nederland dat stelt dat de effectiviteit van het medicijn niet is aangetoond. Dit staat haaks op de ervaringen van 2.000 MS-patiënten, de bevindingen van neurologen die dit middel al jaren voorschrijven en adviezen van het European Medicines Agency (EMA) op basis van internationaal onderzoek.

MS Vereniging Nederland, het Nationaal MS Fonds, de Landelijke Vereniging MS Verpleegkundigen en de Stichting Verpleegkundig Specialisten hadden eerder deze maand in een gezamenlijke brief de minister nog dringend verzocht af te wijken van het advies van het Zorginstituut, mede namens de ongeveer 2.000 mensen met MS die baat hebben bij dit middel. Ook de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Neurologen heeft een brandbrief aan de minister geschreven met een soortgelijke strekking waarin zij de stopzetting van de vergoeding afwijst.

MS Vereniging Nederland heeft inmiddels ook bij de Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor dit onderwerp en de Vereniging beraadt zich op verdere actie.

 

Back To Top