skip to Main Content

MS Vereniging Nederland is opgebouwd uit een Algemene Ledenvergadering, een bestuur, landelijke en zo’n 20 regionale werkgroepen en een landelijk team. Binnen deze onderdelen van de vereniging zijn enkele vaste medewerkers en vele honderden vrijwilligers actief in zowel uitvoerende als adviserende zin. Samen zorgen zij voor een optimale ondersteuning aan de leden op het gebied van belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering komt twee keer per jaar bij elkaar. Samen bepalen we de koers van de MS Vereniging Nederland en laten de stem voor mensen met MS krachtig horen.

De data van de Algemene Ledenvergadering vindt u op onze pagina Activiteiten.

Bestuur

Het onbezoldigd bestuur van de MS Vereniging Nederland bestaat uit:

Jan van Amstel

Doesburg - Voorzitter
Portefeuille:
 • Woordvoering
 • Verenigingszaken algemeen
 • Samenwerking andere organisaties
 • MS Nederland
 • Medische Adviescommissie
 • Kwaliteitskader/ richt-lijn MS
 • Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(In)
 • MSIF
 • Medicinale cannabis

Hermien Kosian

Amsterdam - Secretaris
Portefeuille:
 • Adviesplatform
 • Kwaliteitskader/ richtlijn MS
 • Kwaliteit zorg
 • Vrijwilligersbeleid
 • Regionale werkgroepen
 • EMSP

Donald Lupescu

Haarlem - Penningmeester
Portefeuille:
 • Financiën

Raymond Timmermans

Zoetermeer
Portefeuille:
 • Communicatie en Publiciteit
 • MS Nederland

Beatrice Boots

De Bilt
Portefeuille:
 • Landelijke werkgroepen: MS-Voorlichting
 • MS-Telefoon
 • MS-coaches

Lex van Iterson

Leiden
Portefeuille:
 • Leden- en fondsenwerving
 • Ledenonderzoek

Boaz Spermon

Amsterdam
Portefeuille:
 • Onderzoek
 • Stamceltherapie
 • Jongeren

Mariëtte Wassenaar

Maarssen
Portefeuille:
 • Verenigingsmagazine MenSen
 • MSzien
 • Landelijke werkgroepen: MSweb

Nicole Donal

Rotterdam
Portefeuille:
 • Jongeren

Margot Amoureus

Zeist
Portefeuille:
 • secretariaat Medische Adviescommissie

 Adviesplatform

 • Nout Verbeek – voorzitter
 • Jan van Amstel – bestuursvertegenwoordiger
 • Chris Schouten – vertegenwoordiger landelijk team
 • Peter van Beek
 • Irma Drijvers
 • Frans Kingma
 • Corrie Oosterwijk
 • Karin Schippers
 • Marga ten Hoove
 • Donald Lupescu
 • Richard Rijkers

Medische Adviescommissie

 • dr. E. van Munster, voorzitter
 • dr. B. Jelles – MS Centrum Stedendriehoek, Zutphen
 • dr. G. Hengstman – Catharina ziekenhuis, afd. Neurologie, Eindhoven
 • dr. E. Kuiper-Kramer – Isala ziekenhuizen, Zwolle
 • dr. J. Meilof – Martiniziekenhuis, MS Centrum Noord Nederland
 • mw. R. Spermon-Marijnen MT MSPT
 • dr. B. de Jong – Amsterdam UMC, locatie VUmc, Afd. Neurologie
 • prof.dr. E. de Vries – Universiteit Tilburg
 • vacature Erasmus MS Centrum Rotterdam

De Medische Adviescommissie is op 22 juni 2019 geïnstalleerd. Zie Regeling Medische AdviescommissieOpen dit document met ReadSpeaker docReader.

Landelijk team​

Yvonne Benningen

Ledenadministratie

Chris Schouten

Directeur

Annette Veltman

Vrijwilligerscoördinator

Rex van der Vorm

Boekhouding

Ellemieke de Wolf

Communicatie

Jacqueline Zonneveld

Ledenadministratie
Back To Top
X