Ga naar hoofdinhoud

MS Vereniging Nederland is opgebouwd uit een Algemene Ledenvergadering, een bestuur, landelijke en zo’n 20 regionale werkgroepen en een landelijk team. Binnen deze onderdelen van de vereniging zijn enkele vaste medewerkers en vele honderden vrijwilligers actief in zowel uitvoerende als adviserende zin. Samen zorgen zij voor een optimale ondersteuning aan de leden op het gebied van belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering komt twee keer per jaar bij elkaar. Samen bepalen we de koers van de MS Vereniging Nederland en laten de stem voor mensen met MS krachtig horen.

De data van de Algemene Ledenvergadering vindt u op onze pagina Activiteiten.

Bestuur

Het onbezoldigd bestuur van de MS Vereniging Nederland bestaat uit:

Jan van Amstel

Doesburg – voorzitter

Portefeuille:

 • Woordvoering
 • Verenigingszaken algemeen
 • Samenwerking andere organisaties
 • MS Nederland
 • Medische Adviescommissie
 • Kwaliteitskader/ richt-lijn MS
 • Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(In)
 • MSIF
 • Medicinale cannabis

Hermien Kosian

Amsterdam – secretaris

Portefeuille:

 • Adviesplatform
 • Kwaliteitskader/ richtlijn MS
 • Kwaliteit zorg
 • Vrijwilligersbeleid
 • Regionale werkgroepen
 • EMSP

Donald Lupescu

Haarlem – penningmeester

Portefeuille:

 • Financiën

Boaz Spermon

Amsterdam

Portefeuille:

 • Onderzoek
 • Stamceltherapie
 • Jongeren

Mariëtte Wassenaar

Maarssen

Portefeuille:

 • Verenigingsmagazine MenSen
 • MSzien
 • Landelijke werkgroepen: MSweb

David Engelhard

Bergen

Algemeen bestuurslid

Stella Kroese

Amsterdam

Portefeuille:

 • NMO(SD) en MOG(AD)

Karin Netten

Hattem

 Adviesplatform

 • Nout Verbeek – voorzitter
 • Jan van Amstel – bestuursvertegenwoordiger
 • Chris Schouten – vertegenwoordiger landelijk team
 • Jody Mooij
 • Frans Kingma
 • Corrie Oosterwijk
 • Karin Schippers
 • Marga ten Hoove
 • Richard Rijkers
 • Marja Koen
 • Maaike Pippel

Medische Adviescommissie

 • dr. E. van Munster, voorzitter
 • dr. B. Jelles – MS Centrum Stedendriehoek, Zutphen
 • dr. G. Hengstman – MS Zorg Nederland en Upendo, Eindhoven
 • dr. E. Kuiper-Kramer – Amsterdam UMC
 • dr. J. Meilof – Martiniziekenhuis, MS Centrum Noord Nederland
 • mw. R. Spermon-Marijnen MT MSPT
 • dr. B. de Jong – Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling Neurologie
 • prof.dr. E. de Vries – Universiteit Tilburg
 • dr. J. van Meeteren, Erasmus MC, afdeling Revalidatiegeneeskunde
 • Jolanda van Gorkum, Alrijne Ziekenhuis, Leiden

De Medische Adviescommissie is op 22 juni 2019 geïnstalleerd. Zie Regeling Medische AdviescommissieOpen dit document met ReadSpeaker docReader.

Landelijk team​

Chris Schouten

Directeur

Monique Bolink

Ledenadministratie

Rowan de Jong

Projectmedewerker

Annette Veltman

Vrijwilligerscoördinatie

Annette Veltman

Rex van der Vorm

Boekhouding

Vacature

Communicatie

 

Back To Top