skip to Main Content
Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

MS Vereniging Nederland is opgebouwd uit een Algemene Ledenvergadering, een bestuur, landelijke en zo’n 20 regionale werkgroepen en een landelijk team. Binnen deze onderdelen van de vereniging zijn enkele vaste medewerkers en vele honderden vrijwilligers actief in zowel uitvoerende als adviserende zin. Samen zorgen zij voor een optimale ondersteuning aan de leden op het gebied van belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering komt twee keer per jaar bij elkaar. Samen bepalen we de koers van de MS Vereniging Nederland en laten de stem voor mensen met MS krachtig horen.

De data van de Algemene Ledenvergadering vindt u op onze pagina Activiteiten.

Bestuur

Het onbezoldigd bestuur van de MS Vereniging Nederland bestaat uit:

Adviesplatform

 • Nout Verbeek – voorzitter
 • Jan van Amstel – bestuursvertegenwoordiger
 • Chris Schouten – vertegenwoordiger landelijk team
 • Peter van Beek
 • Irma Drijvers
 • Frans Kingma
 • Corrie Oosterwijk
 • Karin Schippers
 • Marga ten Hoove
 • Donald Lupescu
 • Richard Rijkers

Medische Adviescommissie

 • dr. E. van Munster, voorzitter
 • dr. B. Jelles – MS Centrum Stedendriehoek, Zutphen
 • dr. G. Hengstman – Catharina ziekenhuis, afd. Neurologie, Eindhoven
 • dr. E. Kuiper-Kramer – Isala ziekenhuizen, Zwolle
 • dr. J. Meilof – Martiniziekenhuis, MS Centrum Noord Nederland
 • mw. R. Spermon-Marijnen MT MSPT
 • prof.dr. B. Uitdehaag – Amsterdam UMC, locatie VUmc, Afd. Neurologie
 • prof.dr. E. de Vries – Universiteit Tilburg
 • vacature Erasmus MS Centrum Rotterdam

De Medische Adviescommissie is op 22 juni 2019 geïnstalleerd. Zie Regeling Medische Adviescommissie.

Landelijk team​

 

Back To Top
X