skip to Main Content
Lettergrootte: e E Sitemap

MS Vereniging Nederland is opgebouwd uit een Algemene Ledenvergadering, een bestuur, landelijke en zo’n 20 regionale werkgroepen en een landelijk team. Binnen deze onderdelen van de vereniging zijn enkele vaste medewerkers en vele honderden vrijwilligers actief in zowel uitvoerende als adviserende zin. Samen zorgen zij voor een optimale ondersteuning aan de leden op het gebied van belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact.

 

Organigram MS Vereniging Nederland

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering komt twee keer per jaar bij elkaar. Samen bepalen we de koers van de MS Vereniging Nederland en laten de stem voor mensen met MS krachtig horen.

De data van de Algemene Ledenvergadering vindt u op onze pagina Activiteiten.

Bestuur

Het onbezoldigd bestuur van de MS Vereniging Nederland bestaat uit:

 

Jan van Amstel, Doesburg - voorzitter Portefeuille: woordvoering, verenigingszaken algemeen, samenwerking andere organisaties, MS Nederland, Medische Adviescommissie, kwaliteitskader/ richt-lijn MS, Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(In), MSIF, medicinale cannabis
Hermien Kosian, Amsterdam - secretaris Portefeuille: Adviesplatform, kwaliteitskader/ richtlijn MS, kwaliteit zorg, vrijwilligersbeleid, regionale werkgroepen, EMSP
Diederik Banken, Heesch - penningmeester Portefeuille: financiën
Raymond Timmermans
Raymond Timmermans, Zoetermeer Portefeuille: Communicatie en Publiciteit, MS Nederland
Beatrice Boots, De Bilt Portefeuille: landelijke werkgroepen: MS-Voorlichting, MS-Telefoon, MS-coaches
Lex Van Iterson Nieuw Bestuurslid
Lex van Iterson, Leiden Portefeuille: leden- en fondsenwerving, ledenonderzoek
Boaz Spermon, Amsterdam Portefeuille: onderzoek, stamceltherapie, jongeren
Nieuw Bestuurslid Marië
Mariëtte Wassenaar, Maarssen Portefeuille: verenigingsmagazine MenSen, MSzien. landelijke werkgroepen: MSweb

 Adviesplatform

 

 • Nout Verbeek – voorzitter
 • Jan van Amstel – bestuursvertegenwoordiger
 • Chris Schouten – vertegenwoordiger landelijk team
 • Peter van Beek
 • Irma Drijvers
 • Frans Kingma
 • Corrie Oosterwijk
 • Karin Schippers
 • Marga ten Hoove
 • Donald Lupescu
 • Richard Rijkers

 

Medische Adviescommissie

 

 • dr. E. van Munster, voorzitter
 • dr. B. Jelles – MS Centrum Stedendriehoek, Zutphen
 • dr. G. Hengstman – Catharina ziekenhuis, afd. Neurologie, Eindhoven
 • dr. E. Kuiper-Kramer – Isala ziekenhuizen, Zwolle
 • dr. J. Meilof – Martiniziekenhuis, MS Centrum Noord Nederland
 • mw. R. Spermon-Marijnen MT MSPT
 • prof.dr. B. Uitdehaag – Amsterdam UMC, locatie VUmc, Afd. Neurologie
 • prof.dr. E. de Vries – Universiteit Tilburg
 • vacature Erasmus MS Centrum Rotterdam

De Medische Adviescommissie is op 22 juni 2019 geïnstalleerd. Zie Regeling Medische Adviescommissie.

 

Landelijk team​

 

Yvonne Benningen
Yvonne Benningen - ledenadministratie
Chris Schouten - directeur
Annette Veltman
Annette Veltman - vrijwilligerscoördinator
Rex Van Der Vorm
Rex van der Vorm - boekhouding
Ellemieke De Wolf
Ellemieke de Wolf - communicatie
Jacqueline Zonneveld
Jacqueline Zonneveld - ledenadministratie
Back To Top
X