Skip to content

Tijdens een aanval van NMO(SD) kunnen oog- en ruggenmergzenuwen tegelijkertijd beschadigd raken. Hieronder wordt een aantal symptomen beschreven, maar deze zijn voor iedereen anders en hebben vaak een verschillend verloop.

Oogzenuwontsteking

Een oogzenuwontsteking wordt ook neuritis optica genoemd. Deze kan in één oog of in beide ogen tegelijk ontstaan. De ontsteking ontstaat vrij plotseling met verlies van het zicht in het centrale punt, of het beeld wordt wazig of er ontstaan zwarte vlekken. Dit gaat gepaard met vaak hevige pijn aan de oogbol, vooral tijdens oogbewegingen. Kleuren worden doffer en vooral de kleur rood is moeilijker waar te nemen. Je kunt ook sterretjes of flitsen zien. In een paar dagen tot weken kan het zicht zelfs helemaal verloren gaan.

Ruggenmergontsteking

Een ruggenmergontsteking wordt ook wel een myelitis transvera genoemd. De ontsteking in het ruggenmerg is bij NMO(SD) vaak een langgerekte ontsteking (laesie), terwijl bij MS de laesies vaak klein zijn. De symptomen verschillen van patiënt tot patiënt, afhankelijk van de plaats in het ruggenmerg waar de ontsteking zich bevindt.
Er kan spierzwakte ontstaan, een doof gevoel, gevoelloosheid of tintelingen. Hierdoor kan krachtverlies optreden, en een verlies van gevoel in armen en benen, blaas en darmen. Dit kan zelfs leiden tot een volledige dwarslaesie. Maar ook klachten als misselijkheid en braken of langdurig hikken komen voor, wanneer de ontsteking in de hersenstam zit. Daarnaast komen ademhalingsproblemen, slaapstoornissen, verwardheid en epilepsie voor, maar deze zijn veel zeldzamer.

Op lange termijn kunnen er klachten zijn zoals zenuwpijn of een MS-hug. Een MS-hug voelt aan als een hele strakke band rond je ribbenkast of middel, alsof je een korset draagt. Het maakt het ademhalen soms moeilijk en kan ook branderig gevoel geven. Deze strakke band wordt door sommigen ook ervaren rond bijvoorbeeld de handen of benen. Dit symptoom kan van korte of lange duur zijn.
Ook kunnen zenuwen overgevoelig zijn waardoor veranderingen in gevoelswaarnemingen ontstaan. Koud en warm wordt op bepaalde plekken niet of anders ervaren.

Naast slechtziendheid, blindheid en beschadigingen in het ruggenmerg, ervaart een groot deel van de patiënten ook ernstige vermoeidheid.

Meer weten?

Meer weten over NMO(SD)? Download dan onze flyer en/ of neem contact op met de werkgroep via nmosdwerkgroep@msvereniging.nl

Back To Top