skip to Main Content

MS Vereniging Nederland doet opnieuw een poging het ‘loopmedicijn’ Fampyra goedkoop beschikbaar te houden voor de duizenden MS-patiënten die daar baat bij hebben. In een brief aan het Zorginstituut Nederland (ZiN) vraagt de vereniging dit te regelen door in een nieuw behandeltraject te voorzien. Lukt dat niet, dan zal iedere gebruiker vanaf 1 januari 2019 zelf per vier weken € 127,90 netto moeten betalen. Dat valt dan niet meer in de proeffase van Fampyra-fabrikant Biogen en hoeft op grond van een ministerieel besluit niet door zorgverzekeraars te worden vergoed.

Bij deze actie krijgt de vereniging steun van twee belangrijke vertegenwoordigers van behandelaars van mensen met MS, namelijk de MS-werkgroep van de Nederlandse vereniging voor Neurologie (NVN) en de Landelijke Vereniging MS-verpleegkundigen. De briefschrijvers vragen het ZiN te proberen in overleg met ook alle andere betrokken partijen – waaronder Biogen – te komen tot een heroverweging van de huidige vergoedingsregels.

>>onze brief van 4 december aan het Zorginstituut Nederland

Back To Top
X