Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

MS-inloophuis Roermond

De inrichting van het huis dient aangenaam en uitnodigend zijn, er dient een documentatie- en een info- centrum aanwezig zijn, er dient in een groep en privé gesproken kunnen worden, een keuken om samen te koken en te eten en de ruimte dient geschikt zijn voor activiteiten zoals fitness, pilates, spinnen, mindfulness en muziek.

MS-Inloophuis Roermond:

Multiple sclerose is de meest invaliderende aandoening van het centrale zenuwstelsel bij vooral jonge volwassenen in Nederland. Het verloop van multiple sclerose is grillig, vaak met “ups en downs” en onvoorspelbaar. MS is niet te genezen, wel kan de aandoening afgeremd worden door nieuwe behandelingen die dankzij onderzoek de laatste jaren op de markt komen. Personen met MS hebben naast een fysiek probleem, tal van sociale, psychologische en ook professionele vraagstukken zowel de persoon met MS, als zijn/haar partner en de familie. De zorg voor de persoon met MS kan zich dan ook niet beperken tot de strikte neurologische zorg in het ziekenhuis, ook al is er een team dat de problemen multidisciplinaire aanpakt. Vaak is bij patiënten met een beginnende vorm van MS de drempel naar het ziekenhuis te groot. De persoon met MS blijft alleen achter met zijn vragen, de partner komt onder druk te staan met alle negatieve gevolgen van dien.

Een MS-inloophuis buiten de klassieke medische setting kan hier een zeer nuttige functie hebben. In dit huis waar personen met MS aandacht krijgen, kunnen vooral niet medische aspecten van de ziekte besproken worden. In het buitenland hebben MS huizen hun nut bewezen en zijn een succes. Vooral het laagdrempelige en het feit dat alle aspecten van de ziekte aandacht kunnen krijgen zijn van belang.

Een MS-inloophuis dient gedragen te worden door personen die de aandoening zelf aan den lijve ondervinden of er een relatie mee hebben. Vaak zal een familielid of een persoon die zelf MS heeft de leiding nemen in een MS inloophuis. Toch is er ook een band nodig met de neurologie omdat de medische aanpak van de ziekte constant evolueert en goede begeleiding niet denkbaar is zonder het meedenken van professionals.

Het inloophuis wordt gevestigd in Roermond en is toegankelijk voor heel Limburg. Het dient een ruimte te zijn die goed toegankelijk is, bereikbaar is met openbaar vervoer en waar parkeren in de directe omgeving mogelijk is.

De activiteiten die in het inloophuis plaatsvinden zijn als volgt onder te verdelen:

  • informatie verstrekken (tijdschriften literatuur);
  • informatieve lezingen al dan niet met een medische achtergrond;
  • activiteiten, workshops en trainingen gericht op bewegen en MS, voeding en MS, alternatieve geneeswijzen;
  • Het ontmoeten van lotgenoten (café functie) en zelfhulpfunctie.

De inrichting van het huis dient aangenaam en uitnodigend zijn, er dient een documentatie- en een info- centrum aanwezig zijn, er dient in een groep en privé  gesproken kunnen worden, een keuken om samen te koken en te eten en de ruimte dient geschikt zijn voor activiteiten zoals fitness, pilates, spinnen, mindfulness en muziek.

Het is de bedoeling dat het inloophuis een dagdeel of meerdere halve dagdelen of een avond zijn deuren opent voor mensen met MS, partners en familieleden. Tijdens de openingstijden van het inloophuis wordt het huis gerund door vrijwilligers. Daarnaast is er een coördinator nodig, die als beheerder van het huis functioneert, de PR (website, tijdschrift) en de vrijwilligers ondersteunt.

De benodigde kosten voor het exploiteren van het inloophuis wordt gedragen door de Lidwina stichting. De Lidwina stichting voor MS is een stichting die in 1999 in België door dr.R. Medaer, samen met een aantal vrijwilligers en personen met MS is opgericht en heeft als bedoeling een kenniscentrum rond MS op te zetten. De Lidwina stichting heeft sinds 7 jaar veel ervaring opgebouwd met dergelijke inloophuizen in België. In 2013 is een Nederlandse tak van deze stichting opgericht.De Lidwina stichting is afhankelijk van giften, sponsoring, bijdragen en andere vormen van diensten en goederen in natura (inrichting van het huis, eten, drank).

Omdat de MSVN dit initiatief alleen maar toe kan juichen zal iedereen begrijpen dat wij een oproep willen doen aan jullie allemaal je aan te melden als vrijwilliger om in het inloophuis mee te draaien. Ben je goed op het gebied van website onderhouden, kun je goed koken of lekkere recepten bedenken, wil je een keer een dagdeel helpen met koffie en thee inschenken? Ben je goed in organiseren? Op alle mogelijke fronten zoekt het MS Inloophuis vele vrijwilligers. Vele handen maken licht werk! Alleen dan kan het MS inloophuis een succes worden als we weten dat het draagvlak onder MS patiënten, partners en familie groot is.

Dus meld je aan via een email aan Linda van Ooijen-Lopes Dias:  lindavanooijen@ziggo.nl

X