skip to Main Content
Lettergrootte: e E Sitemap

Fampyra moet in het basispakket blijven

MS Vereniging Nederland wil dat Fampyra in basispakket blijft. De Vereniging vindt het onaanvaardbaar als het geneesmiddel Fampyra® niet langer beschikbaar blijft via het basispakket van de zorgverzekering.

Dit schrijft de Vereniging aan Zorginstituut Nederland (ZIN). MS Vereniging Nederland wijst erop dat alleen Fampyra® erin slaagt het loopvermogen van mensen met MS te verbeteren. Het Zorginstituut Nederland gaat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) binnenkort adviseren over al dan niet handhaving van het medicament in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Zorgverzekeraars vergoeden via het basispakket van de zorgverzekering alleen middelen die in het GVS staan geregistreerd. Twee jaar geleden is Fampyra® – een product van farmaceut Biogen – daarin voorwaardelijk opgenomen, in afwachting van de resultaten. De proeftijd loopt op 1 april 2018 af.

Basisverzekering
Volgens MS Vereniging Nederland zijn de resultaten van Fampyra® zo goed, dat dit een blijvende verstrekkingsmogelijkheid via de basisverzekering wettigt. De Vereniging heeft dan ook kritiek op enkele externe adviseurs, die enige twijfel laten bestaan over het nut van het middel.

“Die adviseurs hebben ons verrast, omdat ze iets anders lijken te beschrijven over het gebruik van Fampyra® dan zoals dat wordt beschreven door mensen met MS die het middel gebruiken, door neurologen die Fampyra® voorschrijven en MS-verpleegkundigen die mensen met MS begeleiden. De voordelen die worden gemeld door gebruikers zijn beter lopen, betere balans, meer energie, soms betere blaasfunctie”, aldus MS Vereniging Nederland.

Neurologen en MS-verpleegkundigen
Neurologen en MS-verpleegkundigen schatten dat 20-50% van de mensen die Fampyra® gebruiken daar profijt van hebben, in elk geval duidelijk meer dan van de 4-aminopridine die ze voorheen kregen voorgeschreven. Het risico op oneigenlijk gebruik van het middel is minimaal. “Of gebruikers baat hebben bij Fampyra® blijkt doorgaans snel, gemiddeld binnen 14 dagen, en als dat niet het geval is wordt het gebruik gestaakt.”

De brief sluit af met: “Het merendeel van de mensen met MS die in aanmerking komen voor Fampyra® is arbeidsongeschikt en financieel niet draagkrachtig genoeg om het gebruik van Fampyra® op eigen kosten te continueren (…) Vandaar onze conclusie dat Fampyra® beschikbaar moet blijven voor mensen die er baat bij hebben.”

Back To Top
X