skip to Main Content

Voorzitter Jan van Amstel betwist het beeld van de ‘dwarsliggende neuroloog’ in de mei-editie van het opinie-maandblad HP/De Tijd. Dat artikel beschrijft de houding van neurologen als het gaat om toepassing van stamceltherapie bij mensen met MS.  In zijn nieuwste column op MSweb kritiseert de verenigingsvoorzitter die beschrijving.

Jan van Amstel: ‘Hoewel het allemaal absoluut veel te traag gaat en wij er al lange tijd op aandringen om het proces van invoering te versnellen, het is te kort door de bocht om dat te wijten aan’ – zoals HP/De Tijd stelt – ‘een conservatieve beroepsgroep MS-neurologen die simpele testjes doen en de stamceltherapie blokkeren’. Volgens Jan van Amstel ‘doet het artikel met zijn conclusie de werkelijkheid geweld aan’.

De voorman van de vereniging wijst erop dat juist nog onlangs de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) op dit gebied een voorstel heeft ingediend in het kader van een nieuwe subsidieregeling. ‘Voor het in elk geval toepassen van stamceltherapie bij mensen met zeer agressieve MS, die op dit moment in Nederland geen andere behandelmogelijkheid hebben’.

HP/De Tijd had dat volgens Jan van Amstel kunnen weten ‘als de journalist de NVN en MS Vereniging Nederland had geraadpleegd’. Hij vindt het artikel weliswaar ‘uitstekend gedocumenteerd maar niet compleet’ en verklaart dit laatste doordat er ‘gezondigd is tegen de goede journalistieke plicht om hoor en wederhoor toe te passen’.

Back To Top
X