skip to Main Content

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de schade die MS veroorzaakt te herstellen. Maar hoe ver is men nu als het gaat om remyelinisatie? Is dit in de toekomst mogelijk? En zo ja, wat moet ik me daar dan bij voorstellen?

In deze aflevering van MS Talk Extra gaat Gerald Hengstman, samen met Nanda Felderhof en Linda Boot, in op stand van zaken rondom dit interessante onderwerp zoals gepresenteerd bij MS Virtual 2020.

Back To Top
X