skip to Main Content

Minister B. Bruins (VVD; Medische Zorg en Sport) vraagt de farmaceut Biogen om het gebruik van diens loopmedicijn Fampyra voor mensen met MS te vergoeden, zolang nader onderzoek loopt naar de effectiviteit ervan.

Hij is hiertoe nog eens extra aangespoord door alle fracties die donderdag 7 februari 2019 deelnamen aan een ingelast geneesmiddelenoverleg van de Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De minister deed daarop de toezegging uiterlijk 7 maart bekend te maken wat het resultaat is van zijn verzoek aan Biogen.

Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid Tweede KamerIntussen tekent zich een Kamermeerderheid af voor de opvatting, dat als Biogen nul op het rekest geeft, de minister zelf een vergoedingsmaatregel moet treffen. In de commissievergadering is deze lijn vooral uitgezet door de Kamerleden Liliane Ploumen (PvdA) – die bij haar betoog citeerde uit de laatste Fampyra-brief van MS Vereniging Nederland, zie elders op deze website – en huisarts Henk van Gerven (SP). Die vervolgmaatregel zal dan aan de orde komen in een nog nader vast te stellen apart Kamerdebat.

Afspraak

Met het nadere onderzoek doelt de minister op een ‘hervatting van het wetenschappelijke onderzoek naar Fampyra’. Dit is inmiddels afgesproken tussen Biogen, de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en het Zorginstituut Nederland (ZiN). Het instituut is de adviseur van de minister als het gaat om opnemen van medicijnen in het basispakket van de zorgverzekering.

Fampyra (werkzame stof fampridine) is per 1 april 2018 uit het basispakket voor de zorgverzekering gehaald. MS Vereniging Nederland heeft sindsdien diverse malen om heroverweging van dit besluit gevraagd, zo nodig op grond van een nieuw onderzoekstraject.

Dat laatste heeft de vereniging vervolgens vormgegeven samen met de MS-werkgroep van de NVN en de Landelijke Vereniging van MS verpleegkundigen. Bovendien is door ongeveer 41.000 mensen een petitie ondertekend met het verzoek Fampyra opnieuw op te nemen in het verzekeringspakket. Al die acties lijken nu dicht bij succes. Bovendien willen minister en Kamerleden kijken naar mogelijkheden om de toetsingsprocedures van het Zorginstituut Nederland te verbeteren.

‘Dossier’

Het persbericht van het Zorginstituut Nederland spreekt over het ‘samenstellen – door de neurologen van de MS-werkgroep van de NVN – van een nieuw dossier dat gericht is op het aantonen van de effectiviteit van het middel bij een duidelijk omschreven groep patiënten’. In een verklaring van Biogen van vrijdag 8 februari staat dat hiertoe geen nieuw onderzoek zal plaatsvinden; maar dat het gaat om “nieuwe analyses van bestaande onderzoeksgegevens”.

Biogen voegt er aan toe, “ernaar te streven zo snel mogelijk met de minister in gesprek te gaan. Wij zijn namelijk graag bereid om mee te denken hoe fampridine in de komende maanden zo betaalbaar mogelijk beschikbaar te maken voor patiënten. Evenals de minister willen we binnen een maand – uiterlijk 7 maart – duidelijkheid bieden”.

Wat hieraan vooraf ging

Sinds het overleg van de Kamercommissie staat in elk geval vast, dat de nadere beschouwing van onderzoeksgegevens maximaal zes maanden mag duren. Als dan blijkt dat een relevante groep mensen met MS – gedacht wordt aan de huidige 2.000 gebruikers – aantoonbaar baat heeft bij het loopmedicijn Fampyra, zal dit alsnog worden opgenomen in het verzekeringspakket.

Het overleg van de Kamercommissie is bijgewoond door tientallen mensen met MS en vertegenwoordigers van MS Vereniging Nederland, verspreid over twee zalen van het parlementsgebouw. De vergadering is nog terug te kijken via debatdirect.tweedekamer.nl

Bronnen: onder meer brief minister B.Bruins van 6.2.2019, overlegvergadering Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 7.2.2019, Zorginstituut Nederland, Medisch Contact

Back To Top