skip to Main Content

De looptest voor Fampyra wordt vanwege corona (tijdelijk) uitgesteld. Dit is besloten in de Ronde Tafel MS, een overleg van Zorginstituut Nederland, de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, Zorgverzekeraars, Stichting Kwaliteitsregistratie en MS Vereniging Nederland. Ervaringen van neurologen en gebruikers met Fampyra zijn in dit overleg besproken, wat heeft geleid tot dit besluit.

Zorginstituut Nederland, de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en MS Vereniging Nederland komen op korte termijn bij elkaar om de ervaringen met het gebruik van Fampyra te evalueren. Er is namelijk al voldoende informatie van neurologen en gebruikers van Fampyra beschikbaar om tot evaluatie over te gaan. Het is niet nodig om hier nog een jaar mee te wachten.

Wat vooraf ging
Door acties van gebruikers onder leiding van MS Vereniging Nederland zit Fampyra sinds 1 september 2019 in het basispakket zorgverzekeringen. Dit is indertijd gebeurd onder de door het Zorginstituut Nederland geformuleerde voorwaarde van een zogenaamde proefbehandelstrategie. Dit houdt in dat neurologen minstens één keer per jaar door middel van een looptest moeten beoordelen of Fampyra bij de patiënt nog wel voldoende werkt.

 

Back To Top
X