skip to Main Content

Op 7 februari jl. riepen wij onze achterban op een vragenlijst in te vullen over ervaringen met de boostervaccinaties. Hierop is door bijna 1.700 mensen gereageerd.

Coronavaccinatie en MSDeze enquête was bedoeld om een indruk te krijgen van de verschillen in reacties op het Pfizer-vaccin versus het Moderna-vaccin. Indicatief lijkt het erop dat het Moderna-vaccin, in een veel hogere frequentie en mate, een verergering geeft van aan MS-gerelateerde klachten plus dat het ook veel ernstiger griepachtige klachten geeft in vergelijking met het Pfizer-vaccin. Inmiddels hebben we de resultaten van de enquête gedeeld en besproken met de Medische Adviescommissie van MS Vereniging Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Bijwerkingencentrum Lareb.

Het heeft ons even tijd gekost om met de juiste persoon bij het RIVM in contact te komen. Maar na het tot stand brengen van het contact heeft het RIVM gelijk actie ondernomen.

Dit betekent dat vanaf nu alle GGD-artsen mensen met MS een vrije keuze zullen geven voor wat betreft het Moderna- of Pfizer-vaccin bij het zetten van de (tweede) booster. U zult hier wel om moeten vragen bij de GGD-arts.

Verder ziet ook het RIVM het belang in van het doen van verder onderzoek naar welk type vaccin het meest veilig is voor mensen met MS. We hebben met het RIVM afgesproken dat we zo spoedig mogelijk contact zullen zoeken met de beroepsgroep om het een en ander verder te bespreken.

Ook heeft het RIVM, na overleg met Bijwerkingencentrum Lareb, ons nogmaals verzocht om de leden op te roepen om bijwerkingen op de vaccinaties te melden (https://www.lareb.nl/# ). Het Bijwerkingencentrum Lareb verzamelt al deze meldingen en communiceert eventuele signalen van veel voorkomende bijwerkingen aan de relevante instanties. Op basis van deze signalen zal het vaccinatiebeleid door de overheid bij mensen met MS zo nodig worden aangepast.

Wij houden jullie op de hoogte!

Back To Top
X