skip to Main Content

aangepaste tekst d.d. 22 december 2020

Zoals we in het nieuws hebben kunnen horen, zal de eerste coronavaccinatie plaatsvinden op 8 januari 2021, als het vaccin Europees wordt goedgekeurd. De eerste groep die wordt opgeroepen bestaat uit medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en gemeentelijke zorgondersteuners. Daarna zullen ouderen en kwetsbare mensen voorrang krijgen.

Het eerste vaccin dat beschikbaar komt, is ontwikkeld door Pfizer/BioNTech. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA heeft beoordeeld of het vaccin aan de Europese eisen voor veiligheid, kwaliteit en effectiviteit voldoet. Het oordeel is positief en de Europese Commissie besluit in de komende dagen of het vaccin mag worden toegelaten op de Europese markt. Alleen als ook de commissie groen licht geeft, zonder vertragingen, krijgen de eerste Nederlanders begin januari een vaccinatie tegen het coronavirus.

Parallel aan het vaccineren van de genoemde zorgmedewerkers wordt ook zo snel mogelijk in het nieuwe jaar gestart met het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen en woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze groepen krijgen het vaccin van Moderna aangeboden. Naar verwachting nemen EMA en de Europese Commissie medio januari een besluit over toelating van dit vaccin.

Hoe werken deze vaccins
Beide bovengenoemde COVID-19 vaccins zijn zogenaamde RNA-vaccins. Het RNA-vaccin bevat geen virus, maar wel instructies (code) voor het maken van spijkereiwitten, de uitsteeksels op de buitenkant van het coronavirus, in de vorm van RNA. Met die code maken lichaamscellen zelf corona-eiwitten. Het immuunsysteem herkent die eiwitten als deel van een indringer, en gaat vervolgens in de aanval. Zo maakt het antistoffen aan.

Dit in tegenstelling tot de klassieke vaccins (bijvoorbeeld het ‘griepvaccin’) die al antigenen (stofjes die een reactie van het immuunsysteem kunnen opwekken) bevatten als ze worden ingespoten in het lichaam. Deze vaccins zijn vaak gebaseerd op verzwakte versies van een virus. Die worden opgekweekt in laboratoria, vaak in eieren. Let wel in de ‘griepprik’ zitten dode stukjes griepvirussen dus van de ‘griepprik’ krijg je geen griep.

Ook van de COVID -19 vaccins krijg je geen corona!

Geschiktheid voor mensen met MS
Na goedkeuring van de vaccins door de EMA zal er meer informatie beschikbaar komen over de vaccins om te bepalen of bepaalde groepen mensen wel of niet in aanmerking komen voor één van de COVID-19 vaccins. Zoals bijvoorbeeld mensen met een auto-immuunstoornis, waaronder MS.

Daar er begin januari al veel meer bekend zal zijn over de effectiviteit en veiligheid van de verschillende vaccins, zal de wetenschappelijke commissie van de MS International Federation (MSIF) bij elkaar komen. In deze commissie zijn ook Nederlandse neurologen vertegenwoordigd. Er wordt verwacht dat zij een advies zullen formuleren over het wel of niet geschikt zijn van de verschillende vaccins voor mensen met MS.

Wat te doen bij een oproep
Het door het MSIF geformuleerde advies zal vervolgens in de loop van januari door de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) worden besproken. Er wordt verwacht dat dit heel snel zal leiden tot een algemeen advies over of en zo ja, welke vaccins geschikt zijn voor mensen met MS.

Mocht u vóór eind januari al worden opgeroepen voor een vaccinatie met een COVID-19 vaccin dan wordt u aangeraden contact op te nemen met uw behandelend neuroloog om te overleggen of het voorgestelde vaccin geschikt is voor u.

 

Back To Top
X