skip to Main Content
Luister met webReader
Lettergrootte: A- A+ Sitemap

Informatievoorziening is één van de hoofdactiviteiten van de MS Vereniging. Onder informatievoorziening verstaan we zowel mondelinge als schriftelijke voorlichting aan leden en verdere betrokkenen. Bijvoorbeeld over relevante medische onderwerpen rond MS, over het leven met MS en over de diensten en activiteiten van de vereniging. 

Waarom?

De MS Vereniging wil mensen met MS en betrokkenen graag een steun in de rug bieden. Dat doet zij door hen op een praktische manier te adviseren over knelpunten in hun persoonlijke situatie. Maar ook door de gelegenheid te bieden over het leven met MS te praten, in een omgeving waar die problemen en emoties worden erkend en gerespecteerd.

Informatievoorziening richt zich ook op zorgverleners en het grotere publiek. Daarbij staan het wegnemen van vooroordelen en belemmeringen voor een normaal sociaal en maatschappelijk leven van mensen met MS centraal, met als doel het ontstaan van meer begrip voor en een juiste beeldvorming over mensen met MS.

Hoe en wat?

De informatievoorziening vanuit MS Vereniging Nederland wordt verzorgd door de regionale werkgroepen, de MS-telefoon, de MS-Voorlichters en MS-web.

Back To Top
X