Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

U zit regiovergadering en/of andere regiobijeenkomsten voor. In overleg met de andere vrijwilligers regiocoördinatie en het secretariaat wordt bepaald of ook het opstellen en verspreiden van de agenda tot uw taak behoord.

Welke kwaliteiten vragen wij voor deze taak?

Kennis

  • U heeft kennis van het beleid, de (regio)structuur en het werk van de MSVN
  • U heeft inzicht in de sociale kaart van relevante andere organisaties in de regio
  • U heeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor mensen met MS (bijvoorbeeld WMO)

Vaardigheden

  • U kunt strategisch richting en sturing geven aan vergaderingen en bijeenkomsten
  • U bent in staat ideeën en feiten helder te presenteren
  • U bent iemand die goed prioriteiten kan stellen

Persoonlijke eigenschappen

  • U bent vasthoudend, maar kunt zich ook aanpassen
  • U bent communicatief
  • U bent gericht op samenwerken en deelt graag kennis, informatie en ideeën met anderen
  • U beschikt over een computer en e-mail

 

X