skip to Main Content

Er is een herstart nodig van het beraad dat moet leiden tot een kwaliteitsstandaard voor zorg aan MS-patiënten. Dat is althans de mening van onze vereniging, zo blijkt uit de 19e column van voorzitter Jan van Amstel op MSweb.

Daarin legt Jan van Amstel uit dat de vereniging het in 2017 begonnen overleg over die standaard heeft verlaten, omdat daarbij almaar is en wordt gemikt op de zorg voor slechts een beperkte groep MS-patiënten namelijk uitsluitend de mensen met progressieve MS. “Hoewel wij deze doelgroep ook zeer belangrijk vinden, hebben we van het begin af aan laten weten deze inperking van de doelgroep tot circa 15 procent van alle mensen met MS, niet acceptabel te vinden”, aldus Jan van Amstel.

Een kwaliteitsstandaard is een verzameling documenten die beschrijft hoe artsen en andere zorgverleners hun zorg moeten verlenen. Deze documenten komen mede tot stand op basis van wetenschappelijk onderzoek, aangevuld met kennis en ervaringen van zorgverleners en patiënten. Het is de bedoeling dat zo’n stuk de zorg beschrijft vanuit het perspectief van de patiënt.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil zulke kwaliteitsstandaarden voor een groot aantal ziekten en heeft voor de ontwikkeling daarvan een onafhankelijke instantie ingeschakeld. Dit onder toezicht van het Zorginstituut Nederland. Maar zoals het de afgelopen jaren over MS is gegaan, gaat het niet lukken, maakt de verenigings-voorzitter duidelijk.

 

Back To Top