skip to Main Content

Mensen met MS hebben veel last van gevoelsstoornissen. Dat blijkt uit het Nationaal MS Onderzoek, dat vorige week op het internationaal wetenschappelijke congres ECTRIMS werd gepresenteerd.

Het Nationaal MS Onderzoek werd uitgevoerd in 2019; voor het onderzoek vulden 1.029 MS-patiënten vragenlijsten in over de impact van MS op het dagelijks leven, hun medicijngebruik in combinatie met hun soort MS, en de manier waarop zij informatie over hun ziekte vergaren.

Respondenten rapporteren als grootste knelpunten in het dagelijks leven:

  1. Problemen met lopen (85%),
  2. Achteruitgang in algehele conditie (79%), en
  3. Gevoelsstoornissen (74%).

Wat zijn gevoelsstoornissen?
Opvallend in deze top 3 is de derde plaats voor gevoelsstoornissen. Deze kunnen zich uiten in een doof gevoel, tintelingen, prikkelingen, een warm of juist koud gevoel, pijn of een strakke band rond het lichaam.

>>lees ook dit artikel uit MSzien over gevoelsstoornissen en pijn

Terugkijkend op de eerste klachten, blijken gevoelsstoornissen vaak één van de eerste symptomen van MS. Nog afgezien van het feit dat deze verschijnselen heel erg vervelend zijn, is het vervelende van gevoelsstoornissen dat deze onzichtbaar zijn. Hierdoor stuiten mensen met dergelijke klachten op veel onbegrip van hun omgeving.

Over onzichtbare symptomen zoals gevoelsstoornissen lieten onze MS-voorlichters een animatie maken:

Back To Top