skip to Main Content
Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

Geen correctie Fampyra-mails Dik-Faber (CU)

Het verzoek van voorzitter Jan van Amstel van MS-vereniging Nederland aan het Tweede-Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) tot een correctie van haar mails omtrent het medicijn Fampyra, heeft zij tot nog toe onbeantwoord gelaten. Daarbij gaat het in het bijzonder om de rol van de vereniging in het besluitvormingsproces dat heeft geleid tot het vervallen van de vergoeding van het loopmedicijn Fampyra uit de basisverzekering.

Verenigingsleden hebben gemeld dat mevrouw Dik-Faber in reactie op mails onder meer schreef: “Gezien de afspraken die vooraf zijn gemaakt en de mogelijkheid die bijvoorbeeld de MS-vereniging heeft gehad om een verlenging van voorwaardelijke toelating aan te vragen, waarvan geen gebruik is gemaakt, heb ik wel het gevoel dat het proces zorgvuldig is verlopen”. Hiermee suggererend dat MS-vereniging Nederland wat dit betreft een steek heeft laten vallen.

Voorzitter Jan van Amstel heeft haar op zondag 15 april 2018 gemaild dat die informatie “volstrekt onjuist” is. Daarbij heeft hij erop gewezen dat de vereniging in februari 2018, in een reactie op het conceptadvies van het Zorginstituut Nederland waarin het nut van Fampyra niet werd erkend, al heeft gevraagd hierop terug te komen en aan te sturen op een blijvende vergoeding van Fampyra. Hetzelfde verzoek is vervolgens, te weten op 12 maart 2018, gegaan naar de verantwoordelijke minister voor Medische Zorg Bruno Bruins. “Op deze brief met het verzoek tot permanente verlenging van de vergoeding hebben wij tot op de dag van vandaag geen antwoord gekregen”, aldus Jan van Amstel. “Graag verzoeken wij u om onze leden de juiste informatie te verstrekken”. Waarop tot nog toe geen reactie is gekomen.

Het standpunt van mevrouw Dik-Faber kan van belang worden omdat zij deel uitmaakt van de regeringscoalitie.

Back To Top
X