skip to Main Content
Lettergrootte: e e Sitemap

Geboren in 1966? Meld je!

Voor het onderzoek Project Y zijn arts-onderzoekers Reinier de Ruiter en Floor Loonstra van het MS Centrum Amsterdam op zoek naar alle mensen die in 1966 in zijn geboren in Nederland met de diagnose MS. Project Y zoekt de oorzaak van de verschillen in ziekteverloop tussen mensen met MS.

Arts-onderzoekers Floor Loonstra en Reinier de Ruiter

Zoals bekend verloopt MS bij iedereen anders. Het doel van dit onderzoek is om beter te begrijpen waarom dat zo is. Op die manier kunnen we beter zoeken naar methodes om de ziekte te stoppen of zelfs te voorkomen. Voor het jaar 1966 is gekozen omdat patiënten uit dit geboortejaar over het algemeen al langere tijd MS hebben, waardoor duidelijk is hoe de ziekte bij hen is verlopen.

De inschatting is dat er ongeveer 250 mensen in 1966 zijn geboren met de diagnose MS; tot noch toe hebben ongeveer 130 mensen met MS meegedaan aan het onderzoek. MS Centrum Anmsterdam is daarom hard op zoek naar de resterende groep.
Voor het slagen van het onderzoek is het heel belangrijk om te weten hoeveel mensen met MS er in 1966 geboren zijn. Meld je daarom svp ook als je wel in 1966 geboren bent maar niet mee wilt doen. Wil je wel meedoen maar is dat praktisch onmogelijk, neem dan ook contact op met de onderzoekers. Zij zoeken graag samen met je naar een oplossing.

Onderzoeksvragen
Het is de bedoeling om dit jaar de eerste set analyses op de verzamelde materialen en gegevens uit te voeren. Een greep uit de vragen die het VUmc wil beantwoorden:
1. Is er een andere samenstelling van darmbacteriën bij mensen met MS? Zijn er verschillen in darmflora tussen mensen met een gunstig of ongunstig verloop?
2. Hebben voeding/ zonblootstelling/ beweging/ vaccinaties op kinderleeftijd invloed op het krijgen van MS en op het krijgen van een gunstig of ongunstig ziekteverloop?
3. Is er een verband tussen hersenactiviteit (MEG-scans) en concentratie/geheugen bij mensen met of zonder MS?

Wat betekent meedoen?
Het onderzoek bestaat uit een eenmalig bezoek aan het MS Centrum Amsterdam van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Dit bezoek zal ongeveer 7 uur duren. De dag bestaat uit de volgende onderdelen: een gesprek met de arts-onderzoeker, bloedafname, inleveren van een monster urine en ontlasting, neuropsychologisch onderzoek, een MRI-scan, MEG-scan, OCT-scan, onderzoek naar oogbewegingen en een DEXA-scan. Wat deze onderzoeken inhouden, leggen we uit in het informatiepakket Project Y, die we u graag willen sturen. Na afloop wordt u gevraagd om thuis eenmalig vragenlijsten in te vullen. Uiteraard is het mogelijk om de dag in delen op te splitsen als het voor u te belastend is om het op één dag te doen.

Contact
Is je interesse gewekt, vraag dan het informatiepakket Project Y aan via projectY@vumc.nl of 020 4440717.

Back To Top
X