Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

logo msvn Friesland2

Welkom bij Werkgroep Friesland

Via het landelijk bureau van de MSVN hebben alle werkgroepen een website.

We willen deze website ook in 2018 voortdurend aanvullen met nieuwe, actuele gegevens. Uw ideeën en wensen daarvoor zijn natuurlijk van harte welkom. Een mailtje naar onderstaand adres kan eraan bijdragen dat deze site voor MS-patiënten uit Friesland nog meer toegevoegde waarde krijgt.

Secretariaat MSVN Friesland: friesland@msvereniging.nl

Wie wil zoeken op relevante activiteiten, informatie over de contactgroepen, de nieuwsbrieven wil downloaden of allerlei oproepen wil lezen komt daar door te klikken op één van de rubrieken in het menu aan de linkerkant.

Veel leesplezier en hou onze website in de gaten!

Werkgroep MSVN Friesland

 

Tips voor onze webmasters? Stuur een mailtje naar: webMSVNfriesland@gmail.com

MSVN Friesland is ook te vinden op Twitter: @FrieslandMS en op Facebook

 

vrienden van MSVN Fryslan

De Stichting Vrienden van MSVN regio Fryslân is opgericht in 2015 en is werkzaam in Friesland. Zij streeft het volgende doel na: “Het werven van gelden middels sponsoring, donaties, acties en andere legale middelen, welke gelden zullen worden aangewend voor de MS Vereniging Nederland regio Friesland en wel voor die activiteiten waarvoor de MS Vereniging Nederland geen of onvoldoende financiële middelen beschikbaar stelt.”

Meer informatie: http://www.vriendenvanmsvnfryslan.nl/stichting/

Nieuws:

Zet alvast in je agenda: 14 april 2018 voorjaarsbijeenkomst met als onderwerp MS en Cognitie

Publicatiedatum  Omschrijving
05-01-2018 Nieuwsmagazine 4e kwartaal 2017 toegevoegd en activiteitenkalender bijgewerkt
21-11-2017 Nieuwsmagazine 3e kwartaal 2017 toegevoegd en activiteitenkalender bijgewerkt

 agenda

Activiteitenkalender:

 Datum Tijd Omschrijving
12 jan 10.00 tot 12.00 uur Contactgroep Bolsward, Woonzorgcentrum Bloemkamp
16 jan 10.00 tot 11.30 uur Contactgroep Wolvega, Zorgcentrum Lindestede
16 jan 19.30 tot 21.30 uur Contactgroep Drachten, Zorgcentrum Neibertilla
18 jan 13.30 tot 15.00 uur Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Markant
22 jan 19.30 tot 21.30 uur Jongerencontactgroep, voor locatie in Drachten mailen met Karin Visser, karin@molvis.nl
1 feb 13.30 tot 15.30 uur Contactgroep Franeker, De Skûle
12 feb 09.45 tot 11.30 uur Contactgroep Burgum, Zorgcentrum Berchhiem
14 feb 14.00 tot 16.00 uur Bestuursvergadering
15 feb 13.30 tot 15.00 uur Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Markant
20 feb 19.30 tot 21.30 uur Contactgroep Drachten, Zorgcentrum Neibertilla
27 feb 10.00 tot 11.30 uur Contactgroep Wolvega, Zorgcentrum Lindestede
1 mrt 13.30 tot 15.30 uur Contactgroep Franeker, De Skûle
9 mrt 10.00 tot 12.00 uur Contactgroep Bolsward, Woonzorgcentrum Bloemkamp
12 mrt 09.45 tot 11.30 uur Contactgroep Burgum, Zorgcentrum Berchhiem
14 mrt 14.00 tot 16.00 uur Bestuursvergadering
15 mrt 13.30 tot 15.00 uur Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Markant
19 mrt 19.30 tot 21.30 uur Jongerencontactgroep, voor locatie in Drachten mailen met Karin Visser, karin@molvis.nl
20 mrt 19.30 tot 21.30 uur Contactgroep Drachten, Zorgcentrum Neibertilla
14 april 2018 Voorjaarsbijeenkomst over MS en Cognitie
Elke dinsdag 11.30 tot 12.30 uur MS Sport en bewegingsgroep, Opgave en inlichtingen bij
gezondheidscentrum Het Want, Franeker, tel. 0517 390 900

Informatieve links / advertenties:

Zelfstandig wonen in Florastate

http://www.zorgbelang-fryslan.nl/ Het Friese patiëntenplatform

http://www.frysas.nl Fries steunpunt aangepast sporten

 

X