Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

logo msvn Friesland2

Welkom bij Werkgroep Friesland

Via het landelijk bureau van de MSVN hebben alle werkgroepen een website.

We willen deze website ook in 2018 voortdurend aanvullen met nieuwe, actuele gegevens. Uw ideeën en wensen daarvoor zijn natuurlijk van harte welkom. Een mailtje naar onderstaand adres kan eraan bijdragen dat deze site voor MS-patiënten uit Friesland nog meer toegevoegde waarde krijgt.

Secretariaat MSVN Friesland: friesland@msvereniging.nl

Wie wil zoeken op relevante activiteiten, informatie over de contactgroepen, de nieuwsbrieven wil downloaden of allerlei oproepen wil lezen komt daar door te klikken op één van de rubrieken in het menu aan de linkerkant.

Veel leesplezier en hou onze website in de gaten!

Werkgroep MSVN Friesland

 

Tips voor onze webmasters? Stuur een mailtje naar: webMSVNfriesland@gmail.com

MSVN Friesland is ook te vinden op Twitter: @FrieslandMS en op Facebook

 

vrienden van MSVN Fryslan

De Stichting Vrienden van MSVN regio Fryslân is opgericht in 2015 en is werkzaam in Friesland. Zij streeft het volgende doel na: “Het werven van gelden middels sponsoring, donaties, acties en andere legale middelen, welke gelden zullen worden aangewend voor de MS Vereniging Nederland regio Friesland en wel voor die activiteiten waarvoor de MS Vereniging Nederland geen of onvoldoende financiële middelen beschikbaar stelt.”

Meer informatie: http://www.vriendenvanmsvnfryslan.nl/stichting/

Nieuws:

Zet alvast in je agenda: 14 april 2018 voorjaarsbijeenkomst met als onderwerp MS en Cognitie

Publicatiedatum  Omschrijving
23-03-2018 Nieuwsmagazine 1e kwartaal 2018 toegevoegd en activiteitenkalender bijgewerkt
05-01-2018 Nieuwsmagazine 4e kwartaal 2017 toegevoegd en activiteitenkalender bijgewerkt
21-11-2017 Nieuwsmagazine 3e kwartaal 2017 toegevoegd en activiteitenkalender bijgewerkt

 agenda

Activiteitenkalender:

 Datum Tijd Omschrijving
5 april 13.30 – 15.30 Contactgroep Franeker, De Skûle
9 april 09.45 – 11.30 Contactgroep Burgum, Zorgcentrum Berchhiem
10 april 10.00 – 11.30 Contactgroep Wolvega, Zorgcentrum Lindestede
14 april 10.30 – 13.30 Voorjaarsbijeenkomst “Cognitie en MS”, zie uitnodiging.
17 april 19.30 – 21.30 Contactgroep Drachten, Raadhuisplein 270, boven de Mediamarkt
19 april 13.30 – 15.00 Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Màrkant
22 april MS Fonds, MS Motion Zwolle, inschrijven: www.msmotion.nl
3 mei 13.30 – 15.30 Contactgroep Franeker, De Skûle
11 mei 10.00 – 12.00 Contactgroep Bolsward, Woonzorgcentrum Bloemkamp
14 mei 09.45 – 11.30 Contactgroep Burgum, Zorgcentrum Berchhiem
15 mei 19.30 – 21.30 Contactgroep Drachten, Raadhuisplein 270, boven de Mediamarkt
17 mei 13.30 – 15.00 Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Màrkant
22 mei 10.00 – 11.30 Contactgroep Wolvega, Zorgcentrum Lindestede
26 mei 10.00 – 14.00 Sponsor Scootmobieltocht, i.v.m. “Wereld MS Dag” en Kunstmarkt.
Zie aankondiging in dit blad.
28 mei 19.30 – 21.30 Jongeren Contactgroep Drachten
30 mei 19.00 – 21.30 Symposium Noordelijk MS Centrum, Auditorium MCL
30 mei
t/m 02 juni
Supportbeurs, Jaarbeurs Utrecht. Zie www.supportbeurs.nl
31 mei Wereld MS dag
juni Arena Moves, definitieve datum zie: www.arenamoves.ms
3 juni MS Fonds, MS Motion R’dam, inschrijven: www.msmotion.nl
7 juni 13.30 – 15.30 Contactgroep Franeker, De Skûle
10 juni 8e editie “Klimmen tegen MS” zie www.klimmentegenms.nl
11 juni 09.45 – 11.30 Contactgroep Burgum, Zorgcentrum Berchhiem
19 juni 19.30 – 21.30 Contactgroep Drachten, Raadhuisplein 270, boven de Mediamarkt
21 juni 13.30 – 15.00 Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Màrkant
Elke dinsdag 11.30 – 12.30 MS Sport en bewegingsgroep. Opgave en inlichtingen bij
Gezondheidscentrum ’t Wand Franeker, tel 0517-390900
11 april 13.30 – 15.30 Bestuursvergadering Friesland
16 mei 13.30 – 15.30 Bestuursvergadering Friesland
13 juni 13.30 – 15.30 Bestuursvergadering Friesland

Informatieve links / advertenties:

Zelfstandig wonen in Florastate

http://www.zorgbelang-fryslan.nl/ Het Friese patiëntenplatform

http://www.frysas.nl Fries steunpunt aangepast sporten

 

X