skip to Main Content
Lettergrootte: e E Sitemap

Fampyra misschien over halfjaar weer in verzekeringspakket

Het loopmedicijn Fampyra komt misschien over een halfjaar weer terug in het basispakket van de zorgverzekering. Dit op voorwaarde dat de MS-werkgroep van de Nederlandse vereniging voor Neurologie (NVN) in samenspraak met de farmaceut (Biogen) het Zorginstituut Nederland (ZiN) kan overtuigen van de wenselijkheid hiertoe. Tot die tijd blijft het medicijn voor mensen met MS waarschijnlijk onverzekerd.

Met Fampyra weer op de beenDit blijkt uit een brief de datum woensdag 6 februari 2019 van minister B. Bruins (VVD; Medische Zorg en Sport) aan de Tweede Kamer. Daarmee reageert hij op de acties ten bate van de vergoeding van Fampyra en loopt hij vooruit op de vergadering van de Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, donderdagmiddag 7 februari. Daar staat onder meer Fampyra op de agenda.

De minister schrijft dat hij niet nu al Fampyra kan laten vergoeden omdat zoals hij zegt “dit zou betekenen dat ik niet bewezen effectieve zorg tot het verzekerde basispakket toelaat”. Hierbij gaat hij af op het herhaalde advies van het ZiN. Aan de Kamerleden schrijft hij: “Ik vind het net als u teleurstellend dat het bewijs voor pakketwaardigheid van Fampyra nog niet is geleverd, terwijl er ook patiënten zijn die aangeven wel positieve effecten te ervaren”. Hij voegt eraan toe dat hij daarom heeft gesproken met Biogen en de NVN en “hen heeft aangespoord om een nieuw dossier samenstellen dat gericht is op het aantonen van de effectiviteit van het middel bij een duidelijk omschreven groep patiënten”. Het Zorginstituut zal op basis van dit dossier een nieuwe beoordeling voorbereiden.

Dit heeft kennelijk resultaat gehad. De NVN en Biogen hebben namelijk maandag 4 februari 2019 met het ZiN afgesproken nu nog eens nauwgezet te gaan onderzoeken “bij welke patiënten het middel Fampyra wel mogelijk effectief is” en ernaar te streven over zes maanden met een uitspraak hierover te komen. Nog onduidelijk is of in dit traject Biogen het middel goedkoop of gratis beschikbaar gaat stellen. Afgewacht moet bovendien worden wat het oordeel van de Kamerleden is over het voorlopig nog onvergoed laten van het middel.

Een nieuw proeftraject is de afgelopen maanden bij herhaling bepleit door MS Vereniging Nederland in samenspraak met de MS-werkgroep van de NVN en de Landelijke Vereniging van MS-verpleegkundigen. Met enig succes zo lijkt nu.

Bronnen: onder meer het Zorginstituut Nederland en het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 6 februari 2019.

Back To Top
X