skip to Main Content

Beste leden,

Afgelopen dinsdag heb je per mail een factuur voor je contributie 2022 ontvangen. Wij krijgen van sommigen van jullie vragen over deze mail:

  • dit is geen spam; de mail is van ons afkomstig
  • de factuur betreft je contributie voor het lidmaatschap 2022 van onze vereniging.

Voor vragen kun je contact opnemen met onze ledenadministratie op telnr. 088 374 8500

Back To Top
X