skip to Main Content

April, 2019

10Apr19:0021:30Symposium Chronisch Ziek & Werk19:00 - 21:30 Buurtcentrum De Boeckel Organisator: Burgerkracht Limburg Regio:Zuid Limburg

Beschrijving

               

Symposium Chronisch Ziek & Werk

Burgerkracht Limburg organiseert samen met de leden van het Samenwerkende Categorale Patiëntenorganisaties Limburg (SCPL) twee thema avonden in april met als onderwerp “Chronisch Ziek & Werk”.

Je hebt werk en je wordt ziek?
Je bent ziek en je moet terug gaan werken?
Je bent chronisch ziek en moet werken?
Maar, wat is het scenario als je werkt en chronisch ziek bent/wordt, wat is het scenario als je langdurig ziek bent?

Voor mensen met een chronische ziekte, een beperking of pijn, is die weg vaak onbegaanbaar. Zij stuiten op onoverkomelijke drempels.
In deze thema avonden worden de mogelijkheden bekeken die in deze situatie helpend zouden kunnen zijn.

Voor de avond zijn een bedrijfsarts en een arbeidsdeskundige uitgenodigd.
Een ervaringsdeskundige zal vertellen hoe zij het ervaren heeft om met haar chronisch ziekte te werken. Een werkgever zal een toelichting geven hoe het is om mensen met een chronisch ziekte of een beperking in dienst te hebben en (prettig) in dienst te houden.

Een forum bestaande uit de hierboven genoemde categorieën geleid door de avondvoorzitter zullen enkele vragen beantwoorden van de bezoekers.
De organisatie beseft dat het onderwerp heel veel vragen kan oproepen die ter plekke niet beantwoord kunnen worden. Het is een avond met algemene voorlichting..
Het is de bedoeling om zo veel mogelijk vragen tijdens de sessie te beantwoorden. Vragen die niet tijdens de forumdiscussie beantwoord kunnen worden (te persoonlijk, te specifiek) worden nadien en eventueel per mail beantwoord. De privacywet persoonsbescherming (AVG) is hierop van toepassing.
Vragen aan het forumpanel kunnen vooraf worden ingediend.

Ook willen we er op wijzen dat de patiëntenorganisatie een plek is waar u met uw vragen rondom het thema terecht kunt. Patiëntenorganisaties die mee geholpen hebben deze avonden tot stand te brengen, zullen zich rondom de bijeenkomsten met hun activiteiten op dit thema presenteren.

De data en plaatsen van de bijeenkomsten zijn:

Dinsdag 9 april:
Zalencentrum De Schakel

Broeklaan 2, 5953 NB Reuver.

Woensdag 10 april:
Wijkcentrum De Boeckel (Wijk De Heeg),

Roserije 410, 6228 DN Maastricht

Programma:
19:00 uur Inloop

19:30 uur Opening/welkomwoord door de dagvoorzitter,
Han von den Hoff, directeur Burgerkracht Limburg

19:40 uur Inleiding door Marco Bos (in Reuver) en Fred Patelski (in Maastricht), bedrijfsartsen bij Human Capital

20.10 uur Inleiding door Frank Ladeur, arbeidsdeskundige UWV

20.30 uur Interview door Jaap Gönning, Voorzitter Commissie Belangenbehartiging FES, zit in verschillende werkgroepen van de Nederlandse Patiënten Federatie en Ieder(In), freelance journalist en columnist met Rob Bulles (regiomanager SGL) en Marcel Janssen (manager HRM bij SGL) én een jonge vrouw met de Ziekte van Crohn , die werkzaam als consulent bij de Sociale Dienst Maastricht-Heuvelland

Pauze

21.00 uur Forumpanel.

21:30 uur Afsluiting dagvoorzitter.

Deelname is gratis.
Aanmelden kan via Brigitte de Vries: brigittedevries@burgerkrachtlimburg.nl
Vragen die u heeft aan het forumpanel kunnen vooraf worden ingediend bij aanmelding.
U ontvangt geen bevestiging van uw inschrijving.

Let op:
Omwille van bezoekers met een aandoening aan de luchtwegen, wordt u verzocht om het gebruik van cosmetische stoffen, zoals parfum en after shave achterwege te laten.

Met vriendelijke groet,

Roel Sillen
roelsillen@burgerkrachtlimburg.nl
046-4208152

Werkgroep MS Vereniging Zuid-Limburg

Tijd

(Woensdag) 19:00 - 21:30

Locatie

Buurtcentrum De Boeckel

Organisator

Burgerkracht Limburg

Back To Top
X