skip to Main Content

Maar liefst dertig procent van de Nederlanders vindt dat zijn levenskwaliteit lijdt onder het gebrek aan openbare toiletten in stads- en dorpscentra en de natuur. Dit blijkt uit een onderzoek onder 1.021 Nederlanders uitgevoerd in opdracht van de Toiletalliantie, waarvan MS Vereniging Nederland deel uitmaakt.

Bijna een kwart van alle mensen blijft soms of regelmatig thuis uit angst geen toilet te vinden terwijl men op pad is. ‘Deze resultaten zijn flink negatiever dan we hadden verwacht’, stelt Bernique Tool, oprichter van de Toiletalliantie. ‘We weten uit eerder onderzoek dat het gebrek aan toiletten meer dan de helft van de buik- en blaaspatiënten soms tot regelmatig thuishoudt. Dit onderzoek bevestigt dat nog maar eens. Maar dat van álle Nederlanders ook één op de drie echt last heeft van het gebrek aan toiletten, maakt het een extra stevig probleem. Het is een basisvoorziening die gewoon niet goed is geregeld in Nederland.’

Gedwongen wildplassen en –poepen
Slechts één op de tien respondenten, en in de grote steden nog minder, zegt altijd gemakkelijk een toilet te kunnen te kunnen vinden. Geen wonder dat 84% van de respondenten weleens “in het wild” poepte of plaste. Eén op de tien geeft aan dat afgelopen week nog te hebben gedaan en één op de zeven afgelopen maand. Tool: ‘Deze cijfers laten zien dat er niet alleen meer toiletten bij moeten komen, maar dat ze ook goed gespreid én vindbaar moeten zijn. De toiletnorm zegt: om de 500 meter een toilet in drukke voetgangersgebieden, om de 5 km langs wandelpaden en om de 25 km langs fietsroutes. De HogeNood-app helpt om toiletten vindbaar te maken.’

Vrouwen, senioren en lagere inkomens
Mensen met een aandoening, senioren en vrouwen maken vaker gebruik van het toilet. Zij ervaren dan ook de meest negatieve impact op hun kwaliteit van leven. Maar ook mensen met lagere inkomens ervaren dit meer dan gemiddeld. Tool: ‘Het idee heerst nog vaak dat men moet betalen voor een toiletbezoek, of iets moet kopen in het restaurant. Gelukkig is dat lang niet altijd meer zo, je ziet dat bijvoorbeeld in de HogeNood-app. We hebben echter nog een wereld te winnen.’

Er zijn ook opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen. Zo zijn vrouwen vaker weggestuurd bij een horeca- of winkelzaak nadat ze gevraagd hebben of ze er naar het toilet zouden mogen dan mannen. En waar vijftien procent van de mannen soms tot regelmatig thuis blijft vanwege het gebrek aan toiletten, is dat bij vrouwen bijna eenderde.

MS Vereniging Nederland en de Toiletalliantie
MS Vereniging Nederland participeert met ruim twintig andere maatschappelijke organisaties In de Toiletalliantie. Deze organisatie heeft als missie om voor 2023 voldoende openbare toiletten in Nederland te hebben. Samen met gemeenten, winkeliers en horecaondernemers wil de Toiletalliantie ervoor zorgen dat dit goed wordt geregeld in Nederland. In steden en dorpen en ook in de natuur. Het initiatief tot de Toiletalliantie is genomen door de Maag Lever Darm Stichting. Zie voor meer informatie: www.iederewctelt.nl.

Back To Top
X