skip to Main Content
Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

Duizenden luisteren naar uitleg dr. Joep Killestein over SCT

Neuroloog dr. Joep Killestein (MS-centrum Amsterdam van Amsterdam UMC) heeft met zijn uitleg over stamceltransplantatie (SCT) zaterdag 23 juni 2018 in Breukelen waarschijnlijk enige duizenden toehoorders bereikt.

Van hen waren er ongeveer 80 aanwezig op de bijeenkomst zelf, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van MS Vereniging Nederland. Zo’n 1300 hebben de sessie die dag gevolgd via onze Facebook-pagina. Een kleine 2000 hebben die mogelijkheid na afloop benut, zo blijkt uit sitegegevens.

Joep Killestein

Dr. Joep Killestein is sinds 2006 MS-neuroloog in Amsterdam. Hij is bovendien bestuurslid van de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN).

Zij hebben eerst gezien en gehoord dat Boaz Spermon, de bekendste Nederlandse initiatiefnemer voor toepassing van stamceltransplantatie bij MS, het zeer belangrijk vindt dat aan deze therapie ook in Nederland nu wordt gewerkt. Hij heeft die zelf ondergaan in een academische kliniek in Zweden en heeft er baat bij gehad. Daarna kwam dr. Joep Killestein die de verwachtingen van SCT bij mensen met MS nadrukkelijk temperde. Hij wees erop, dat met wat we er nu van weten ervan moet worden uitgegaan dat SCT hooguit te overwegen is bij mensen met een zeer agressieve vorm van RR MS of een bepaalde vorm van progressieve MS, jonger zijn dan 45 jaar, niet langer dan 10 jaar MS-ontstekingen hebben, niet te ernstig zijn aangedaan ‘en bij wie andere therapieën tot nog toe niet hebben gewerkt’, zo voegde hij er nadrukkelijk aan toe.

Hij zei wel erg blij te zijn met de poging die nu wordt gedaan, het MS-centrum Amsterdam te laten meedoen aan een groot internationaal onderzoek dat vanuit Noorwegen is opgezet, met ook MS-centra in Denemarken en Zweden. Daarbij is het de bedoeling om de effecten van stamceltransplantatie te vergelijken met bekende ontstekingsremmers voor MS, in het bijzonder alemtuzumab (zie hierover ook: https://www.vumc.nl/afdelingen/mscentrum/Nieuws2/Brief_stamceltherapie/.

In de bijeenkomst zaterdag 23 juni kwamen ook andere actuele thema’s voor mensen met MS aan de orde zoals de gestaakte vergoeding van het loopmedicijn Fampyra en het niet voor iedereen beschikbaar zijn van medicinale cannabis.

Terugkijken

De videoboodschap van Boaz Spermon en de presentatie door dr. Joep Killestein zijn terug te kijken via Facebook. De bijbehorende sheets van dr. Killestein vindt u hier: Stamcellen bij MS.

Back To Top
X