skip to Main Content

De hersenen hebben een effectieve immunologische afweer die anders is georganiseerd dan in andere organen en een belangrijke rol speelt bij neurologische en psychiatrische ziektebeelden. Het bestuderen van deze immunologische afweer in menselijke hersenmateriaal is van cruciaal belang om diagnoses en behandelingen van neurologische ziektebeelden zoals multiple sclerose te verbeteren.

Inge HuitingaDit zei dr. Inge Huitinga op 3 oktober in de inaugurale rede waarmee zij haar benoeming als bijzonder hoogleraar ‘neuroimmunologie in het bijzonder de pathologie van multiple sclerose’ aan de Universiteit van Amsterdam aanvaardde.

In haar oratie stelde Huitinga dat tot voor kort de hersenen werden gezien als een orgaan met weinig afweer. Maar de laatste decennia wordt het duidelijk dat de hersenen zich wel degelijk verweren tegen virussen en andere indringers en hoe deze afweer in de hersenen is georganiseerd. De onderzoeksgroep van Inge Huitinga heeft aanwijzingen dat een virus een rol speelt bij het ontstaan van MS en gaat deze aanwijzingen de komende drie jaar met steun van Stichting MS Research verder onderzoeken.

 

Back To Top