skip to Main Content

Neurologen wijzigen aHSCT -standpunt niet

De Nederlandse neurologen wijzigen voorlopig niet het terughoudende standpunt over autologe Hematopoëtische Stamceltransplantatie (aHSCT) bij bepaalde mensen met MS. Zo blijkt uit de reactie van de landelijke MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie op het dringende wijzigingsverzoek van MS Vereniging Nederland.

Wij hebben 25 oktober 2019 de neurologen in een open brief gevraagd, met toepassing van deze therapie niet te wachten op nieuwe Nederlandse studies naar effectiviteit en veiligheid. Maar de neurologen willen dat wel. Werkgroep-voorzitter neuroloog dr. Erwin Hoogervorst schrijft terug: ‘Zoals u weet gaan we in Nederland meedoen aan een internationale studie naar stamceltherapie in vergelijking met geregistreerde behandelingen voor MS. Lopende dit onderzoek en in afwachting van de resultaten vinden wij het verstandig het standpunt niet aan te passen’.

MS Vereniging Nederland vindt – in haar brief gesteund door de stichtingen MS in Beeld en Op de Been – dat uit recent internationaal onderzoek blijkt dat langer wachten niet te verdedigen valt. Dit mede omdat met het onderzoek waar dr. Hoogervorst op duidt zeven jaar gemoeid kan zijn.

Volgens onze vereniging is er alle aanleiding aHSCT in elk geval nu al in Nederland aan te bieden aan patiënten met RRMS, die ondanks het gebruik van medicatie ontstekingen blijven hebben in het centrale zenuwstelsel. Zolang dat niet gebeurt, zijn Nederlandse MS-patiënten aangewezen op klinieken in het buitenland, zoals in Moskou, en moeten ze daarvoor zelf betalen. Zodra zulke behandelingen ook in Nederland mogelijk zijn, kan dit financieel lopen via het basispakket van de zorgverzekering.

‘Nog niet’
Dr. Hoogervorst schrijft de brief te hebben besproken binnen de MS-werkgroep en met collega-neurologen die gespecialiseerd zijn in MS. Zijn conclusie is letterlijk: ‘Het standpunt van de MS-werkgroep, zoals vermeld op de website van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, zullen wij (nog) niet aanpassen’. De toevoeging van het woordje nog tussen haakjes is overigens het enige nieuwe in dit standpunt.

Het lijkt aan te sluiten bij de opening die professor dr. Joep Killestein van het MS-centrum Amsterdam maakte in een uitzending van EenVandaag op 6 november 2019, over de nieuwste Nederlandse studie. Hij zei toen dat het centrum ‘samen met de MS-werkgroep van de NVN aan het kijken is of er mogelijkheden zijn om in de meest schrijnende gevallen, buiten het onderzoek dat nu loopt, stamceltherapie in uitzonderlijke gevallen toch te kunnen gaan aanbieden’.

 

Back To Top