skip to Main Content

In verbinding blijven

We moeten fysieke afstand bewaren, maar dit betekent niet dat we niet meer in verbinding kunnen zijn met anderen.

 • Samen sterk in kwetsbaarheid: door moeilijkheden te delen en kwetsbaarheid aan elkaar te laten zien, kunnen we veel sneller onze eigen en andermans reacties begrijpen als normale reacties op een abnormaal gebeuren. Dit helpt om je zelfvertrouwen te bewaken.
 • Twee weten meer dan één.
  We kunnen samen nuttige info delen en elkaar helpen met praktische vragen of om bepaalde problemen op te lossen.
  Een gesprek kan leiden tot een ander inzicht.
  Het helpt om stil te staan bij wat moeilijk is.
  En vooral, laten we elkaar ook positief emotioneel blijven opladen.
 • Samen oogsten van de dag. Overdenk aan het eind van de dag je dag en focus daarbij niet alleen op wat niet, maar ook op wat je wel hebt gedaan, wat wel zinvol was, wat wel gelukt is, wat wel nuttig en plezierig was… en voor wie. Blijf dit ook uitspreken onder elkaar.
* Deze tips horen bij het artikel ‘Mentale weerbaarheid’ van dr. Erna Claes

Back To Top
X