skip to Main Content
Lettergrootte: e E Sitemap

Onze darmen bevatten zowel goede, beschermende als schadelijke bacteriën. In gezonde omstandigheden is er een evenwicht tussen beide. Een verstoring van dit evenwicht kan een grote invloed op onze gezondheid hebben. Dit kan leiden tot lokale of algemene ontstekingen.

MS en de darmen

Een aantal studies heeft de link gelegd tussen een verstoring van het evenwicht in de darmen en het ontstaan van MS. In deze studies vond men dat de darmen van MS-patiënten in twee opzichten afwijken van die van gezonde mensen. Er zijn minder verschillende soorten bacteriën aanwezig en bepaalde schadelijke, ontstekingsbevorderende bacteriën komen méér voor, terwijl andere bacteriën -waaraan een beschermend effect wordt toegeschreven- juist mínder aanwezig zijn.

Voor een goed artikel over de relatie tussen MS en de darmen verwijzen wij graag naar MSwijzer.be.

Back To Top
X