skip to Main Content
Lettergrootte: e E Sitemap

Jaarthema 2020: leefstijl

Brain health MSDat MS nog niet te genezen is, weten we. Wel zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe medicijnen op de markt gekomen om (de gevolgen van) MS te bestrijden. Minder bekend is dat je leefstijl je ook kan helpen je brein zo lang mogelijk gezond te houden.

In 2018 verscheen het handboek ‘Brain health’. Dit handboek beschrijft positieve leefstijlkeuzes die ertoe kunnen bijdragen dat je brein zo gezond mogelijk blijft. Let wel: een aanpassing van je leefstijl kan je MS niet genezen, maar kan er wel voor zorgen dat je je beter voelt.

Waar moet je dan aan denken? Van de hieronder beschreven factoren wordt verondersteld dat zij zowel effect hebben op het ontstaan van MS als op het voortschrijden ervan. Daarvan is inmiddels ook het merendeel van de neurologen overtuigd.

Actief blijven

Thema 2020 leefstijlIn 2019 hebben wij een jaar lang aandacht besteed aan het in beweging blijven met MS. Volgens het Brain health-rapport gaat het vooral om activiteiten met een lagere intensiteit die van lange duur zijn. Revalidatie-arts Vincent de Groot van het MS Centrum Amsterdam zei hierover eerder in dit blad: ‘Hoe meer je beweegt, hoe beter. Daarbij gaat het niet alleen om sportief bewegen. De meeste winst is te behalen bij mensen die van niet-actief naar redelijk actief gaan.’ Daarbij is het wel van belang dat je blijft bewegen; zodra je stopt is het effect meteen weer weg.

Neuroloog Gerald Hengstman van MS Zorg Nederland liet op een congres eind vorig jaar de resultaten zien van studies naar balans bij mensen met MS. In beide studies werd een significante verbetering gemeten. Het ‘middel’ dat deze patiënten gebruikten? De Wii en het Wii balance board. Het gebruik van deze spellen liet zelfs in MRI-scans verbetering te zien.

Gewicht en voeding

Overgewicht leidt tot meer hersenschade dan een gezond gewicht. Er zijn inmiddels ook voldoende ervaringsdeskundigen die kunnen beamen dat een gevarieerd voedingspatroon met veel gezonde producten, ertoe kan bijdragen dat je je beter voelt. Linda Boot, diëtiste met MS, schreef twee jaar geleden in dit magazine: ‘Er zijn veel aanwijzingen dat gezonde voeding een positief effect kan hebben op MS. De bekendste diëten zijn Jelinek (ook wel Overcoming MS – OMS genoemd) en Wahls. Deze hebben als overeenkomst dat er veel zelfbereid voedsel, groente, fruit en gezonde vetten in voorkomen. Dat geldt ook voor het ‘Eet anders’-programma van MS Anders. De uitkomsten daarvan lieten zien dat verandering van eetpatroon uitvoerbaar is en kan bijdragen aan minder intense MS-gerelateerde klachten, minder vermoeidheid. Deelnemers ervoeren een verbetering van gezondheid en welzijn.’

Actieve geest

Cursussen, lezen, hobby’s en kunstzinnige of creatieve tijdsbesteding kunnen bescherming bieden tegen cognitieve problemen bij MS. Dan moet je niet denken aan een activiteit zoals sudoku’s maken, vertelde onderzoeker Jeroen Geurts in de cognitietour die wij in 2018 samen met het MS Centrum Amsterdam organiseerden. ‘Sudokuen’ is te repetitief. Daarvan wordt je wel beter in het maken van sudoku’s, maar het heeft geen effect op je overige hersenfuncties.

Roken en alcohol

Roken gaat gepaard met een kleiner hersenvolume en meer schubs. Ook verergert roken de invaliditeit en leidt het tot meer cognitieve problemen. Alle reden dus om niet te roken als je MS hebt.

Er is geen verband tussen levenslang alcohol drinken en de ernst van MS. Wel dalen je overlevingskansen bij overmatig alcoholgebruik.

Programma leefstijl-jaar 2020

Voorlichting MS en voeding

Onze geplande evenementen in het kader van het jaarthema leefstijl kunnen vanwege de corona-maatregelen helaas niet doorgaan. Wij bekijken op dit moment of we ons symposium en de voorlichtingen over voeding online kunnen organiseren. 

Activiteiten die niet doorgaan zijn:

  • leefstijl-symposium met aandacht voor meerdere aspecten van leefstijl, waaronder voeding, beweging, werk en energiebalans;
  • een serie voorlichtingsbijeenkomsten over voeding.

Activiteiten die wel doorgaan zijn:

  • leefstijl-nieuwsbrief aan het begin van elk seizoen;
  • Leefstijl-special bij ons magazine MenSen.

Leefstijl-nieuwsbrief
De leefstijl-nieuwsbrief verschijnt rond 21 maart, 21 juni, 21 september en 21 december. Leden die onze reguliere digitale nieuwsbrieven ontvangen, krijgen ook de leefstijl-nieuwsbrief automatisch toegezonden.

Back To Top
X