skip to Main Content
Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

ChristenUnie rectificeert bericht

De Tweede Kamerfractie van ChristenUnie heeft afgelopen weekend het antwoord van Carla Dik-Faber richting Fampyra-gebruikers gerectificeerd. Mevrouw Dik-Faber had Fampyra-gebruikers onjuiste informatie gegeven over de inzet van MS Vereniging Nederland voor het behoud van Fampyra. 

De rectificatie luidt:

“Geachte heer/mevrouw,

Eerder hebben wij u een mail gestuurd in reactie op uw mail over het middel Fampyra.

In de betreffende mail wekken wij de indruk dat de MS Vereniging n.a.v. het advies van het Zorginstituut in het geheel geen actie heeft ondernomen. Dit is echter niet juist. De MS Vereniging heeft namelijk in februari aan het Zorginstituut (in reactie op het concept-advies van het Zorginstituut) én op 12 maart aan de minister (toen deze nog geen besluit had genomen) gevraagd om een permanente verlenging van de toelating ofwel een definitieve opname van Fampyra in het Geneesmiddelen Vergoedingen Systeem (GVS). Wij betreuren het verkeerde beeld dat hierdoor is ontstaan.

Ter informatie: in schriftelijke vragen aan de minister heeft de ChristenUnie-fractie o.a. gevraagd naar de mogelijkheden om de voorwaardelijke toelating te verlengen met het oog op de nog lopende onderzoeken. Het ministerie moet deze vragen nog beantwoorden.”

Deze rectificatie is verstuurd naar alle brievenschrijvers. Jan van Amstel laat namens MS Vereniging Nederland weten blij te zijn met deze rectificatie.

 

Back To Top
X